Odvody od 1. 1. 2016

Prehľad odvodov poistného od 1. 1. 2016 v podobe tabuliek obsahuje percentuálne sadzby pre jednotlivé kategórie poistencov a:
maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený.

Dátum publikácie:20. 12. 2015
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky
Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť
Právny stav od:1. 1. 2016
Právny stav do:31. 12. 2016

Odvody od 1. 1. 2016

Anotácia:

Prehľad odvodov poistného od 1. 1. 2016 v podobe tabuliek obsahuje percentuálne sadzby pre jednotlivé kategórie poistencov a

  • maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
  • minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený.

Údaje v tabuľkách vychádzajú z/zo:

  • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“),
  • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“),
  • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZSDS“),
  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“),
  • nariadenia vlády SR č. 279/2015 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda od 1. 1. 2016 na sumu 405 €/mesiac. Keďže minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca ZZP a ZSP neurčuje, vymeriavací základ vo výške minimálnej mzdy sa vzťahuje iba na zamestnancov odmeňovaných mzdou podľa Zákonníka práce v prípade, ak odpracujú celý mesiac.

1. Zamestnanec v pracovnom pomere

Tabuľka č. 1.1

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 40,50 €
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
 
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 56,70 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
 § 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 1,01 €
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 19,23 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 35,2 % 13,4 % 48,6 %

Tabuľka č. 1.2

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému, ktorý uplatňuje odpočítateľnú položku na zdravotnú poistenie

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

z VZ 405,00 € – 40,50 €
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

odpočítateľná položka

OP= {380-[(príjem pre  OP-380)*2]}

VZ s OP = VZ - OP

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
 
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP 
  § 13a ZZP 
  § 16 ods. 16 až 18 ZZP

odpočítateľná položka

OP= {380-[(príjem pre  OP-380)*2]}

VZ s OP = VZ - OP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 56,70 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
 § 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 1,01 €
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 19,23 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 35,2 % 13,4 % 48,6 %

Tabuľka č. 1.3

Zamestnanec s odvodovou úľavou v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnanej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem (oslobodenie sa vzťahuje na obdobie maximálne prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru uzatvoreného v roku 2016 s hraničnou sumou príjmu 574,86 eura)

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP neplatí neplatí  
NP neplatí neplatí  
StP
1. pilier
neplatí neplatí  
IP neplatí neplatí  
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8 písm. c),
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí  
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 1,01 €
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS neplatí neplatí  
Celkom 1,05 % 1,05 %

Tabuľka č. 1.4

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému, ktorý je štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 40,50 €
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 56,70 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 120,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP neplatí

§ 4 ods. 4 ZSP
neplatí  
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 19,23 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 34,95 % 13,4 % 48,35 %

Tabuľka č. 1.5

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 40,50 €
max. VZ  4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06€

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 40,50 €
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 131 ods. 2 písm. b) bod 1 ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 2 písm. a) ZSP
14 %
StSp
2. pilier
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 22 písm. a) ZSDS
 
§ 23 ods. 1 ZSDS
§ 138 ods. 1 ZSP
neplatí 4 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 1,01 €
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 19,23 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 35,2 % 13,4 % 48,6 %

Tabuľka č. 1.6

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti v pracovnom pomere na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €
 
§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
min. VZ nie je určený
max. VZ z neobmedz. VZ
zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 35,2 % 13,4 % 48,6 %

Tabuľka č. 1.7

Zamestnanec bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva s príjmom, ktorým je podiel na zisku podľa ZSP

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP neplatí 14 %

max. VZ 51 480,00 € – 7 207,20 €

preddavky zráža a odvádza platiteľ
dividend vyplatených za účtovné obdobie
od roku 2013

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP 
 
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP
 
§ 13 ods. 69 písm. c) ZZP 
§ 16 ods. 8 písm. f) ZZP 
§ 17 ods. 4 ZZP
 
§ 20 ods. 6 ZZP 
§ 38b ods. 9 ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00€ – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
podiel na zisku
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 25,2 % 23,4 % 48,6 %

Tabuľka č. 1.8

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 40,50 €
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 56,70 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP neplatí neplatí 0 %
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 1,01 €
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 19,23 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 31,2 % 9,4 % 40,6 %

Tabuľka č. 1.9

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ výsluhového dôchodku, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 40,50 €
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 56,70 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 1,01 €
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 19,23 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 35,2 % 13,4 % 48,6 %

Tabuľka č. 1.10

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý je dôchodkovo poistený a dovŕšil dôchodkový vek, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 40,50 €
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 56,70 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP neplatí neplatí 0 %
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 1,01 €
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 19,23 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 31,2 % 9,4 % 40,6 %

Tabuľka č. 1.11

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 20,25 €
max. VZ 4 290,00 € – 214,50 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 8,10 €
max. VZ 4 290,00 € – 85,80 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
7 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 56,70 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 1,01 €
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 19,23 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 29,2 % 10,4 % 39,6 %

Tabuľka č. 1.11

Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ktorý sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, posúdený podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ak odpracuje celý mesiac

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 20,25 €
max. VZ 4 290,00 € – 214,50 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 8,10 €
max. VZ 4 290,00 € – 85,80 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b) ZZP
7 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 5,67 €
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 56,70 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 16,20 €
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 12,15 €
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
min. VZ 405,00 € – 3,24 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 4,05 €
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP 0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 1,01 €
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 405,00 € – 19,23 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 30,2 % 11,4 % 41,6 %

2. Zamestnanec v právnom vzťahu s príjmom podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý zakladá nárok na pravidelný a nepravidelný príjem

Tabuľka č. 2.1

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP neplatí neplatí 0 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP neplatí neplatí 0 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 34,15 % 13,4 % 47,55 %

Tabuľka č. 2.2
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP neplatí neplatí 0 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 600,600 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP neplatí neplatí 0 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP neplatí neplatí 0 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 31,75 % 11,00 % 42,75 %

Tabuľka č. 2.3

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvypoberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP neplatí neplatí 0 %
ÚP neplatí neplatí 0 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP neplatí neplatí 0 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 30,15 % 9,4 % 39,55 %

Tabuľka č. 2.4

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy, poberateľ starobného dôchodku, poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý má pozastavený dôchodok z dôvodu súbehu príjmu, poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP neplatí neplatí 0 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP neplatí neplatí 0 %
ÚP neplatí neplatí 0 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP neplatí neplatí 0 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 28,75 % 8,00 % 36,75 %

Tabuľka č. 2.5

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvypoberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 214,50 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 85,80 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
7 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP neplatí neplatí 0 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP neplatí neplatí 0 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 28,15 % 10,4 % 38,55 %

Tabuľka č. 2.6

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvypoberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 214,50 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 85,80 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
7 %
NP neplatí neplatí 0 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP neplatí neplatí 0 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP neplatí neplatí 0 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 26,75 % 9 % 35,75 %

Tabuľka č. 2.7

Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy – poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP neplatí neplatí 0 %
ÚP neplatí neplatí 0 %
PvN 1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP neplatí neplatí 0 %
RFS 4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 31,15 % 10,4 % 41,55 %

3. Zamestnanec s príjmom na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce

Tabuľka č. 3.1

Zamestnanec s pravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (nie je poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, a poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, poberateľom predčasného starobného dôchodku)

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN 1 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. b) ZSP
1 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 42,90 €

§ 136 písm. a) ZSP
2 %
GP 0,25 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ  4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 35,2 % 13,4 % 48,6 %

Tabuľka č. 3.2

Zamestnanec s nepravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (nie je poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, poberateľom predčasného starobného dôchodku)

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP neplatí neplatí 0 %
StP
1. pilier
14 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 18 ods. 1, § 135, § 138 ods. 8 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z vyplatenej odmeny

max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 32,80 % 11 % 43,80 %

Tabuľka č. 3.3

Zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP 1,4 %
z vyplatenej odmeny
 max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. b) ZSP
1,4 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 60,06 €

§ 130 písm. a) ZSP
2,8 %
StP
1. pilier
14 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 600,600 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP neplatí neplatí 0 %
ÚP 0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 31,2 % 9,4 % 40,6 %

Tabuľka č. 3.4

Zamestnanec s nepravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP 10 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 429,00 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP
4 %
z vyplatenej odmeny 
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP
14 %
NP neplatí neplatí 0 %
StP
1. pilier
14 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z vyplatenej odmeny 
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP neplatí neplatí 0 %
ÚP 0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 29,8 % 8 % 37,8 %

Tabuľka č. 3.5

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, poberateľ invalidného dôchodku, poberateľ invalidného výsluhového dôchodku a z dohody o brigádnickej práci  bez predloženia čestného vyhlásenia na uplatnenie zvýhodnenia platenia odvodov

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP neplatí neplatí 0 %
NP neplatí neplatí 0 %
StP
1. pilier
14 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 4 ods. 2 ZSP
§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 4 ods. 2 ZSP
§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1,
§ 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 22,80 % 7 % 29,8 %

Tabuľka č. 3.6

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP neplatí neplatí 0 %
NP neplatí neplatí 0 %
StP
1. pilier
14 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 4 ods. 2 ZSP
§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP neplatí neplatí 0 %
ÚP 0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 19,8 % 4 % 23,8 %

Tabuľka č. 3.7

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov (s príjmom do  200  €), ktorý na uplatnenie zvýhodnenia predložil čestné vyhlásenie

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP neplatí neplatí 0 %
NP neplatí neplatí 0 %
StP neplatí neplatí 0 %
IP neplatí neplatí 0 %
ÚP 0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS neplatí neplatí 0 %
Celkom 1,05 % 0 % 1,05 %

Tabuľka č. 3.8

Zamestnanec pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov  s príjmom nad 200 €, ktorý na uplatnenie zvýhodnenia odvodov predložil čestné vyhlásenie

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP neplatí neplatí 0 %
NP neplatí naplatí 0 %
StP
1. pilier
14 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy
viac ako  200 €/mesiac

max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP
4 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy
viac ako 200 €/mesiac

max. VZ 4 290,00 € – 171,60 €

§ 4 ods. 5 ZSP
§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP
18 %
IP 3 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy
viac  200 €/mesiac

max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 132 písm. b) ZSP
3 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy
viac ako 200 €/mesiac

max. VZ 4 290,00 € – 128,70 €

§ 4 ods. 5 ZSP
§ 132 písm. a) ZSP
6 %
ÚP 0,8 %
z vyplatenej odmeny
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 293cy ZSP
neplatí 0,8 %
PvN neplatí neplatí 0 %
GP 0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 4 290,00 € – 10,72 €

§ 135 ZSP
neplatí 0,25 %
RFS 4,75 %
z vyplatenej odmeny – zo sumy
viac ako 200 €/mesiac

max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. a) ZSP
neplatí 4,75 %
Celkom 22,8 % 7 % 29,8 %

4. Povinne sociálne a zdravotne poistená SZČO

Tabuľka č. 4.1

SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, ktorej príjem za rok 2014 bol vyšší ako 4 944 €

Poistenie SZČO
ZP 14 %
min. VZ 429,00 € – 60,06 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €
 
§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
 
§ 13 ods. 2 ZZP
NP 4,4 %
min. VZ 429,00 € – 18,87 €
max. VZ 4 290,00 € – 188,76€ 
 
§ 130 písm. c) ZSP,
 
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
StP 18 %
min. VZ 429,00 € – 77,22€
max. VZ 4 290,00 € – 772,20 €
 
§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
IP 6 %
min. VZ 429,00 € – 25,74 €
max. VZ 4 290,00 € – 257,40 €
 
§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
ÚP neplatí
PvN neplatí
GP neplatí
RFS 4,75 %
min. VZ 429,00 € – 20,37 €
max. VZ 4 290,00 € – 257,40 €

 § 137 písm. b) ZSP
§ 138 ods. 2, 5 a 7 ZSP
Celkom 47,15 %

Tabuľka č. 4.2
SZČO – povinne
nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, ktorej príjem za rok 2014 bol vyšší ako 4 944 €, ktorá platí dobrovoľne aj PvN

Poistenie SZČO
ZP 14 %
min. VZ 429,00 € – 60,06 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP
NP 4,4 %
min. VZ 429,00 € – 18,87 €
max. VZ 4 290,00 € – 188,76 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
StP 18 %
min. VZ 429,00 € – 77,22 €
max. VZ 4 290,00 € – 772,20 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
IP 6 %
min. VZ 429,00 € – 25,74 €
max. VZ 4 290,00 € – 257,40 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
ÚP neplatí
PvN 2 %

min. VZ 429,00 € – 8,58 €
max. VZ 4 290,00 € – 85,80 €

§ 136 písm. c) ZSP
 
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP
GP neplatí
RFS 4,75 %
min. VZ 429,00 € – 20,37 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. b) ZSP
§ 138 ods. 2, 5 a 7 ZSP
Celkom 49,15 %

Tabuľka č. 4.4

SZČO – poberateľ starobného dôchodku alebo SZČO, ktorá má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, ktorej príjem za rok 2014 bol vyšší ako 4 944 €

Poistenie SZČO
ZP 14 %
min. VZ 429,00 € – 60,06€
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP
NP 4,4 %
min. VZ 429,00 € – 18,87 €
max. VZ 4 290,00 € – 188,76 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
StP 18 %
min. VZ 429,00 € – 77,22 €
max. VZ 4 290,00 € – 772,20 €
 
§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
IP neplatí
ÚP neplatí
PvN neplatí
GP neplatí
RFS 4,75 %
min. VZ 429,00 € – 20,37 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. b) ZSP
§ 138 ods. 2, 5 a 7 ZSP
Celkom 41,15 %

Tabuľka č. 4.5

SZČO – poberateľ invalidného dôchodku a SZČO, ktorá sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, ktorej príjem za rok 2014 bol vyšší ako 4 944 €

Poistenie SZČO
ZP 7 %
min. VZ 429,00 € – 30,03 €
max. VZ 4 290,00 € – 300,30 €
 
 § 12 ods. 1 písm. c) a ods. 2 ZZP,
 
§ 13 ods. 2 ZZP
NP 4,4 %
min. VZ 429,00 € – 18,87 €
max. VZ 4 290,00 € – 188,76 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
StP 18 %
min. VZ 429,00 € – 77,22 €
max. VZ 4 290,00 € – 772,20 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
IP 6 %
min. VZ 429,00 € – 25,74 €
max. VZ 4 290,00 € – 257,40 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
ÚP neplatí
PvN neplatí
GP neplatí
RFS 4,75 %
min. VZ 429,00 € – 20,37 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. b) ZSP
§ 138 ods. 2, 5 a 7 ZSP
Celkom 40,15 %

Tabuľka č. 4.6
SZČO
– povinne zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, ktorej príjem za rok 2014 bol nižší ako 4 944 €

Poistenie SZČO
ZP 14 %
min. VZ 429,00 € – 60,06 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP
Celkom 14 %

Tabuľka č. 4.7
SZČO –
povinne zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, ktorej príjem za rok 2014 bol nižší ako 4 944 € a je poberateľom invalidného dôchodku alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy o viac ako 50 %

Poistenie SZČO
ZP 7 %
min. VZ 429,00 € – 30,03 €
max. VZ 4 290,00 € – 300,30€

§ 12 ods. 1 písm. c) a ods. 2 ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP
Celkom 7 %

Tabuľka č. 4.8

SZČO – od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, ktorej príjem za rok 2014 bol nižší ako 4 944 € a je dobrovoľne poistená

Poistenie SZČO
ZP 14 %
min. VZ 429,00 € – 60,06 €
max. VZ 4290,00 € – 600,60 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP
NP platí dobrovoľne

4,4 %
min. VZ 429,00 € – 18,87 €
max. VZ 4 290,00 € – 188,76 €

§ 130 písm. d) ZSP,
 
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
StP platí dobrovoľne

18 %
min. VZ 429,00 € – 77,22 €
max. VZ 4 290,00 € – 772,20 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
IP platí dobrovoľne

6 %
min. VZ 429,00 € – 25,74 €
max. VZ 4 290,00 € – 257,40 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 2 a 5 ZSP
ÚP neplatí
PvN platí dobrovoľne

2 %

min. VZ 429,00 € – 8,58 €
max. VZ 4 290,00 € – 85,80 €

§ 136 písm. c) ZSP
 § 138 ods. 5 ZSP
GP neplatí
RFS platí dobrovoľne

4,75 %
min. VZ 429,00 € – 20,37 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. c) ZSP
 
§ 138 ods. 5 a 7 ZSP
Celkom 49,15 %

5. Samoplatiteľ

Tabuľka č. 5.1

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

Poistenie Samoplatiteľ
(dobrovoľne nezamestnaná osoba)
ZP 14 %
min. VZ 429,00 € – 60,06 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
 
§ 12 ods. 1 písm. e) 
a § 11 ods. 2 ZZP
Celkom 14 %

Tabuľka č. 5.2
Samoplatiteľ
(dobrovoľne nezamestnaná osoba) – osoba so zdravotným postihnutím

Poistenie Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná
osoba) – osoba so zdravotným postihnutím
ZP 7 %
min. VZ 429,00 € – 30,03 €
max. VZ 4 290,00 € – 300,30 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. e) a ods. 2 ZZP
§ 11 ods. 2 ZZP
Celkom 7 %

Tabuľka č. 5.3
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

Poistenie Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie
ZP 14 %
min. VZ 429,00 € – 60,06 €
max. VZ 4 290,00 € – 600,60 €

§ 12 ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 3 ZZP
a
§ 11 ods. 2 ZZP
NP platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ 429,00 € – 18,87 €
max. VZ 4 290,00 € – 188,768 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP
StP platí dobrovoľne 18 %
min. VZ 429,00 € – 77,22 €
max. VZ 4 290,00 € – 772,20 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP
IP platí dobrovoľne 6 %
min. VZ 429,00 € – 25,74 €
max. VZ 4 290,00 € – 257,40 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP
ÚP neplatí
PvN platí dobrovoľne 2 %
min. VZ 429,00 € – 8,58 €
max. VZ 4 290,00 € – 85,80 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP
GP neplatí
RFS platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ 429,00 € – 20,37 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 5 a 7 ZSP
Celkom 49,15 %

Tabuľka č. 5.4

Dobrovoľné dôchodkové poistenie (DDP)

Poistenie Každá osoba,
ktorá dovŕšila 16 rokov,
má na území SR trvalý pobyt, povolenie na trvalý a prechodný pobyt
a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok

§ 15 ods. 4 ZSP
StP 18 %
zo sumy, ktorú si osoba určí


min. VZ 429,00 € – 77,22 €
max. VZ 4 290,00 € – 772,20 €
 
§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP
IP 6 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 429,00 € – 25,74 €
max. VZ 4 290,00 € – 257,40 €

§ 132 písm. d) ZSP,
 
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP
RFS 4,75 %
zo sumy, ktorú si osoba určí


min. VZ 429,00 € – 20,37€
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

§ 137 písm. c) ZSP
§ 138 ods. 4, 5 a 7 ZSP
Celkom 28,75 %

Tabuľka č. 5.5

Dobrovoľné nemocenské poistenie (DNP)

Poistenie Každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov, má na území SR trvalý pobyt,
povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ak nie je povinne nemocensky poistená
a) nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

b) nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a

c) je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená
(DDP)


NP 4,4 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. a) ZSP

min. VZ 429,00 € – 18,87 €
max. VZ 4 290,00 € – 188,76 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP
StP 18 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. a) ZSP

min. VZ 429,00 € – 77,22 €
max. VZ 4 290,00 € – 772,20 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP
IP 6 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. a) ZSP

min. VZ 429,00 € – 25,74 €
max. VZ 4 290,00 € – 257,40 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP
RFS 4,75 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. a) ZSP

min. VZ 429,00 € – 20,37 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

 § 137 písm. c),
 
§ 138 ods. 4 a 5 a 7 ZSP
Celkom 33,15 %

Tabuľka č. 5.6

Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Poistenie Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.


Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť

a) fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená


NP 4,4 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

 
§ 138 ods. 4 písm. b) ZSP

min. VZ 429,00 € – 18,87 €
max. VZ 4 290,00 € – 188,76 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP
StP 18 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. c) ZSP

min. VZ 429,00 € – 77,22 €
max. VZ 4 290,00 € – 772,20 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP
IP 6 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. c) ZSP

min. VZ 429,00 € – 25,74 €
max. VZ 4 290,00 € – 257,40 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP
RFS 4,75 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. c) ZSP

min. VZ 429,00 € – 20,37 €
max. VZ 4 290,00 € – 203,77 €

 
§ 137 písm. c) 
 
§ 138 ods. 5 a 7 ZSP
PvN 2 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

§ 138 ods. 4 písm. c) ZSP

min. VZ 429,00 € – 8,58 €
max. VZ 4 290,00 € – 85,80 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP
Celkom 35,15 %

Tabuľka č. 5.7

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (DPvN)

Poistenie Dobrovoľne poistená v nezamestnanosti (samostatne) môže byť len samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a

1. je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo

2. má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 prvej vete ZSP a nie je poberateľ dôchodku


PvN 2 %
zo sumy, ktorú si osoba určí


min. VZ 429,00 € – 8,58 €
max. VZ 4 290,00 € – 85,80 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 4 a 5 ZSP
Celkom 2 %

6. Poistenie z príjmu z dividend

Tabuľka č. 6.1

Osoba s účasťou na základnom imaní spoločnosti alebo družstva a členovia štatutárnych orgánov s príjmom, ktorým sú dividendy podľa ZZP, bez príjmu zo zárobkovej činnosti

Poistenie Zamestnávateľ Zamestnanec Celkom
ZP neplatí 14 %

max. VZ 51 480 € – 7 207,20 €

preddavky zráža a odvádza platiteľ dividend vyplatených za účtovné obdobie od roku 2013

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP
§ 13 ods. 6 a 9 písm. b) ZZP
§ 16 ods. 8 písm. f) ZZP
§ 17 ods. 4 ZZP
§ 20 ods. 6 ZZP
§ 38b ods. 9 ZZP
14 %

7. Poistenie z príjmu dosiahnutého podľa § 7 ZDP a § 8 ZDP

Tabuľka č. 7.1
Osoba s príjmom len podľa § 7 a § 8 ZDP

Poistenie Osoba s príjmom podľa § 7 a § 8 ZDP
ZP 14 %
zo základu dane za rok 2015 zaplatí najskôr v roku 2016 pri podaní RZZP za rok 2015 

§ 10b ods. 1 písm. c) a d) ZZP
§ 13 ods. 7 ZZP
Celkom 14 %

Použité skratky:

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia RZZP
Zdravotné poistenie ZP
Nemocenské poistenie NP
Dôchodkové starobné poistenie StP
Dôchodkové starobné sporenie StSp
Invalidné poistenie IP
Úrazové poistenie ÚP
Poistenie v nezamestnanosti PvN
Garančné poistenie GP
Rezervný fond solidarity RFS
Minimálny vymeriavací základ min. VZ
Maximálny vymeriavací základ max. VZ
VZ sa neobmedzuje ÚP
Poistenec iba v 1. pilieri dôchodkového poistenia StP
Zdravotné poistenie platí iba v mesiaci,
v ktorom má vyplatený príjem
ZP
Dobrovoľné dôchodkové poistenie DDP
Dobrovoľné nemocenské poistenie DNP
Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti DPvN
Odpočítateľná položka OP

POZNÁMKA

1. Sociálne poistenie

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) ZSP, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu, ktorým je ZDP, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (§ 138 ods. 1 ZSP).

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca (§ 138 ods. 8 ZSP).

Vymeriavací základ od 1. 7. 2015 povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutého vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2014, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, a koeficientu 1,486.

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania, je v období od 1. júla do 30. septembra kalendárneho roka vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie do 30. júna kalendárneho roka (§ 138 ods. 3 ZSP).

Vymeriavací základ poistenca, ktorý je dobrovoľne poistený, je ním určená suma (§ 138 ods. 4 ZSP).

Minimálny vymeriavací základ

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné (§ 138 ods. 5 ZSP).

Maximálny vymeriavací základ

Od 1. 1. 2013 sa maximálne vymeriavacie základy pre všetky druhy sociálneho poistenia (okrem úrazového poistenia, ktoré ostáva bez obmedzenia) a zdravotného poistenia zjednocujú a zvyšujú na 5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie (§ 138 ods. 6 a 7 ZSP), maximálne 60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu na zdravotné poistenie (§ 13 ods. 9 ZZP).

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2014 je 10 296 €

Jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014 je 858 € = priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2014.

Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2016 je 429 €/mesiac (50 % z 858 €),

maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2016 je 4 290 €/mesiac (858 € x 5), 51 480 €/rok (4 290 € x 12 mesiacov).

Na zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom sa vzťahuje nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
Na zamestnanca s nepravidelným príjmom sa vzťahuje iba dôchodkové poistenie.

Vymeriavací základ
sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol (§ 138 ods. 17 ZSP).

Suma poistného na jednotlivé druhy poistenia a poistného do rezervného fondu solidarity sa určuje z vymeriavacieho základu vždy samostatne. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol (§ 129 ods. 2 ZSP).

Zárobková činnosť podľa ZSP pre zamestnanca je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 ZDP, okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu, pre samostatne zárobkovo činnú osobu je dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (§ 3 ods. 1 a ods. 2 ZSP).

Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby upravuje § 21 ZSP.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 ZSP, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 ZSP.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. 7. 2015, ak jej príjem z podnikania za rok 2014 bol vyšší ako 4 944 €, a od 1. 7. 2016, ak jej príjem z podnikania za rok 2015 bol vyšší ako 5 148 €.

Výnimky z platenia poistného

Povinné invalidné poistenie podľa § 128 ods. 4 ZSP neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený, po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ani poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí za zamestnanca ani zamestnávateľ.

Poistenie v nezamestnanosti sa podľa § 19 ods. 3 ZSP nevzťahuje na zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek.

Poistné z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže v súlade s § 223 ods. 1 Zákonníka práce výnimočne uzatvárať s fyzickým osobami:

Povinnosť platiť poistné závisí od toho, či osoba vykonávajúca prácu na základe dohody dosahuje pravidelný alebo nepravidelný príjem, či ide o poberateľa dôchodku alebo žiaka strednej školy, študenta vysokej školy a či si uplatňujú odvodové zvýhodnenie pri DBPŠ.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku (§ 227 ods. 1 ZP).

Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a)ods. 2 a 3 ZSP z dohody o brigádnickej práci študentov  určenej podľa § 227a ZSP je 200 eur.

2. Zdravotné poistenie

Vymeriavací základ upravuje § 13 ZZP. Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP.

Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) ZZP dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, a koeficientu 1,486.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2016 určí vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. c) ZZP z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) ZZP dosiahnutého v roku 2014, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej SZČO, a koeficientu 1,486 (§ 13 ods. 2 ZZP).

Pomernou časťou sa rozumie časť základu dane z príjmu fyzickej osoby podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej SZČO, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada (§ 16 ods. 3 ZZP).

Vymeriavací základ poistenca, ktorý má príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. e) ZZP (z dividend) a má povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie aj z tohto príjmu, je suma vyplatená v kalendárnom roku.

Poistné platí aj poistenec, ktorý má príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) ZZP (z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP a ostatných príjmov podľa § 8 ZDP). Vymeriavací základ pre odvod poistného z týchto príjmov je vo výške základu dane z príjmu fyzických osôb v rozhodujúcom období.

Minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa na zdravotné poistenie je 50 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (50 % z 858 € = 429 €).

Minimálny základ a vymeriavací základ sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol (§ 13 ods. 18 ZZP).

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie pre rok 2016 je 51 480 € (60 x 858 €).

Zárobková činnosť zamestnanca podľa ZZP je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je § 5 ods. 1 písm. a) až h)j) a k) a ods. 2 a 3 ZDP, okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Zárobková činnosť pre samostatne zárobkovo činnú osobu je dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta.

Zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 ZDP, a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa ZDP.

Osoba so zdravotným postihnutím je fyzická osoba:

  1. uznaná za invalidnú podľa § 70 až § 73 ZSP,
  2. s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % (§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia). Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

3. Starobné dôchodkové sporenie

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej a zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí povinné príspevky podľa § 21 ods. 2 ZSP, je vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie podľa § 138 ZSP.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.