Konto pracovného času – nadčas z minulého roka

Zamestnanci v mesiaci február až máj 2020 odpracovali nadčas 20 hodín, týchto 20 hodín sa im eviduje ako konto pracovného času, ktoré si do konca roku môžu vybrať. Čo v prípade, ak si napríklad zamestnanec nestihne toto konto do konca roku 2020, dokedy má zamestnávateľ vyrovnávacie obdobie, vyčerpať a ostane v evidencii konta pracovného času 10 hodín? Má to vplyv na základ dane?...

Dátum publikácie:29. 1. 2021
Autor:Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od:1. 1. 2013
Otázka:

Zamestnanci v mesiaci február až máj 2020 odpracovali nadčas 20 hodín, týchto 20 hodín sa im eviduje ako konto pracovného času, ktoré si do konca roku môžu vybrať. Čo v prípade, ak si napríklad zamestnanec nestihne toto konto do konca roku 2020, dokedy má zamestnávateľ vyrovnávacie obdobie, vyčerpať a ostane v evidencii konta pracovného času 10 hodín? Má týchto 10 hodín, ktoré ostanú k 31. 12. 2020 ako nevyčerpané v rámci konta pracovného času, vplyv na základ dane? Má sumu za nevyčerpaných 10 hodín uviesť v daňovom priznaní, príp. vytvoriť na nevyčerpané konto pracovného času rezervu, ktorá bude uznaný daňovým výdavkom?

Odpoveď:

Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa musí dohodnúť vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca; vyrovnávacie obdobie nesmie byť dlhšie ako 30 mesiacov, príp. ďalšie podmienky pri uplatňovaní konta pracovného času.

V súlade s § 87a ods. 6 Zákonníka práce ak bola ku dňu skončenia pracovného pomeru alebo vyrovnávacieho obdobia poskytnutá nižšia základná zložka mzdy, ako by zamestnancovi patrila podľa odpracovaného času, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi rozdiel doplatiť. Z uvedeného vyplýva, že v mesiaci, kedy dôjde k vyplateniu mzdy (napr. z dôvodu skončenia vyrovnávacieho obdobia) za zostávajúce hodiny z kladného účtu konta pracovného času, bude mať vyplatená mzda vplyv na dosiahnutý základ dane, a to za mesiac, v ktorom došlo k vyplateniu základnej zložky mzdy.

Pozn. redakcie:
§ 87a zákona č. 311/2001 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anna Mackovičová

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.