Zvýšiť bezpečnosť v praxi nemusí byť zložité ani nákladné

V záujme každého podnikateľa je úroveň bezpečnosti firmy zvyšovať, niektoré opatrenia je možné realizovať interne s relatívne malými nákladmi, napr. iba na čas pracovníkov, ktorí informujú, školia a nastavia vnútorné procesy. Niektoré opatrenia sú nákladnejšie a dochádza k rozhodovaniu na základe rizík a nákladov potrebných na ich zníženie či elimináciu.

Dátum publikácie:2. 10. 2019
Autor:Redakcia Bezpečnosť v praxi

BvP_konf

Prístup „hasenia požiaru“

Isto ste už počuli: „Lepšie je požiaru predchádzať, ako ho neskôr hasiť.“ V praxi sa stretávame, že firmy bezpečnosť začínajú riešiť až v momente reálneho bezpečnostného incidentu – krádeže, kybernetického útoku, pracovného úrazu, požiaru, straty dôležitých osobných údajov, havárie, prírodnej katastrofy, súdneho sporu či inej udalosti. Portál Bezpečnosť v praxi poskytuje informácie, ako neželaným stavom predchádzať a umožňuje aj učenie sa na chybách iných, čo je vždy lacnejší variant ako na chybe vlastnej.

 

Chybovať je ľudské

Zo štatistík vyplýva, že najslabším článkom v bezpečnosti sú naďalej ľudia alebo človek v kombinácii s informačnou technológiou, strojom či iným zariadením. Chyby v IT môžu spôsobiť dôsledky skôr s ekonomickými dosahmi, v prípade strojov to môžu byť až straty na ľudských životoch. V prípade zariadení napojených na internet (IoT) môžu byť dôsledky kombinované. Bežným takýmto zariadením je napríklad štandardný mobilný telefón, ktorého „hacknutie“ trvá skúsenému hackerovi 6 sekúnd.

 

Rýchly prehľad – bodové check-listy

Ako konateľ alebo manažér firmy potrebujete chrániť aktíva svojej spoločnosti, či už majetok, ľudí či životné prostredie – je to oblasť náročná a často nepopulárna s rozsiahlou legislatívou. Portál Bezpečnosť v praxi vám prináša ľudskou rečou, často vo forme bodových check-listov, prehľad povinností, ktoré je vhodné vo firme vykonávať, taktiež zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov a pokutovaných pochybení, ktorých je žiaduce sa vyvarovať. Nemusíte stráviť hodiny nad zákonmi a vyhláškami, na praktických príkladoch z praxe si môžete porovnať, ako máte nastavenú bezpečnosť u vás.

 

 

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope: Bezpečnosť v praxi 

 

Poznámky pod čiarou: