Minimálna mzda v roku 2020

Minimálna mzda, jej vývoj od roka 1992, vplyv na odvodové a daňové zaťaženie a prepočítanie mzdových zvýhodnení na rok 2020.

Dátum publikácie:31. 10. 2019
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

2020

Obsah:
Minimálna mzda podľa kategórií náročnosti práce
Minimálne mzdové nároky
Porovnanie minimálnej mzdy v roku 2008 po zavedení meny euro a v roku 2020
Vplyv minimálnej mzdy na mzdové plnenia v roku 2020
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z minimálnej mzdy
Nezdaniteľná časť základu dane

Právnou úpravou miezd sa v Slovenskej republike zaoberá predovšetkým Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a ďalšie významné dokumenty. Minimálna mzda nie je uvedená priamo v zákone o minimálnej mzde, ale je uvedená v nariadení vlády.

Nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z. bola ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2020, a to nasledovne:

  • 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 3,333 € za každú odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda).

Minimálna mzda bola prvýkrát uzákonená na základe nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy. Bola vo výške 2 000 Kčs. Od 11. februára 1992 upravovalo minimálnu mzdu nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde. Od 1. apríla 1996 bol prijatý zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde, ktorá bola vtedy 2 700 Sk. Od 1. februára 2008 začal platiť zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, ktorý upravuje minimálnu mzdu dodnes.

POZNÁMKA

Minimálna mzda nie je uvedená priamo v zákone o minimálnej mzde, ale je uvedená v nariadení vlády. Vývoj minimálnej mzdy je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 1.

Tab. č. 1 – Vývoj minimálnej mzdy v období rokov 1993 – 2020

Rok

Minimálna mzda v €

Mesačná

Hodinová

2020

580,00

3,333

2019

520,00

2,989

2018

480,00

2,759

2017

435,00

2,50

2016

405,00

2,328

2015

380,00

2,184

2014

352,00

2,023

2013

337,70

1,941

2012

327,20

1,880

2011

317,00

1,822

2010

307,70

1,768

2009

295,50

1,698

2008

268,87

1,547

2007

268,87

1,547

2006

252,27

1,451

2005

229,04

1,318

2004

215,76

1,241

2003

201,82

1,162

2002

184,89

1,062

2001

163,31

0,883

2000

146,05

0,79

1999

119,50

0,644

1998

99,58

0,538

1997

89,62

0,485

1996

89,62

0,485

1995

81,33

0,438

1994

81,33

0,438

1993

81,33

0,438

1992

66,39

0,382

Zdroj:
https://kurz-euro.zones.sk/minimalna-mzda

Graf č. 1 – Vývoj minimálnej mzdy v období rokov 1993 – 2020 v €

Graf č. 1 – Vývoj minimálnej mzdy v období rokov 1993 – 2020 v €

Graf č. 2 – Vývoj minimálnej mzdy od roku 2008 doteraz v €

Graf č. 2 – Vývoj minimálnej mzdy od roku 2008 doteraz v €

Graf č. 3 – Vývoj minimálnej mzdy za posledných 10 rokov v €

Graf č. 3 – Vývoj minimálnej mzdy za posledných 10 rokov v €

Najväčší medziročný nárast minimálnej mzdy nastane v roku 2020, keď minimálna mzda vzrastie z 520 € na 580 €, t. j. o 11,54 %. Podobný nárast bol aj v roku 2018, keď minimálna mzda vzrástla zo 435 € na 480 €, vtedy bol nárast o 10,34 %. (Graf č. 3)

Minimálna mzda je najnižšia úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie, vykonávanú prácu, dosiahnuté výsledky a platobnú schopnosť zamestnávateľa. Je stanovená zákonným nariadením a dosahuje výšku životného minima. Táto mzda zahŕňa aj osobný príplatok, odmeny, prémie a podobné plnenia a vzťahuje sa aj na zamestnanca, ktorý popri mzde poberá aj dávky sociálneho zabezpečenia, napr. starobný dôchodok. Zmyslom stanovenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa.

Právnou úpravou miezd sa v Slovenskej republike zaoberá predovšetkým Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení a ďalšie významné dokumenty.

POZNÁMKA

Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy (zákon o minimálnej mzde, § 8 ods. 2).

Vláda SR podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariadila sumu minimálnej mzdy:

  • 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 3,333 € za každú odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda), ktorá je 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy (zákon o minimálnej mzde, § 2 ods. 2).

Text je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Minimálna mzda na rok 2020

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR