Tlačivá, vzory, formuláre

Nájdete tu najčastejšie používané tlačivá a formuláre určené pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax. Vzory zmlúv predstavujú určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy.

Dátum publikácie:1. 1. 2000

Vzory tlačív, formulárov a zmlúv si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.

Výpovede

Daňové priznania za zdaňovacie obdobie roka 2020

Daňové povinnosti 

 Miestne dane 

Tlačivá a formuláre Sociálnej poisťovne ako napr.:

  • Registračný list FO
  • Mesačný výkaz poistného a príspevkov
  • Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha
  • Výkaz poistného a príspevkov
  • Výkaz poistného a príspevkov – príloha
  • si môžete stiahnuť TU.

Poznámky pod čiarou: