Úľava na odvodoch neplatí pre študenta-brigádnika automaticky

Študent má možnosť úľavy na odvodoch pri dohode o brigádnickej práci študentov. Študent nie je dôchodkovo poistený (neplatí poistné), ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahol 200 eur. Úľava na odvodoch však nie je automatická a študent musí uplatňovanie výnimky písomne oznámiť zamestnávateľovi.

Dátum publikácie:19. 2. 2016
Autor:Sociálna poisťovňa

Image24300

Študent má možnosť úľavy na odvodoch pri dohode o brigádnickej práci študentov. Študent nie je dôchodkovo poistený (neplatí poistné), ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahol 200 eur. Úľava na odvodoch však nie je automatická a študent musí uplatňovanie výnimky písomne oznámiť zamestnávateľovi. O výnimku žiada u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Študent informuje zamestnávateľa písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej uplatňovať nechce. Ak má viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku iba na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov.

V prípade ďalších dohôd alebo aj v prípade určenej dohody, pri ktorej jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem presiahol 200 eur, sa študent stáva zamestnancom, ktorý je dôchodkovo poistený. Zamestnávateľ je preto z jeho príjmu povinný odvádzať poistné na dôchodkové poistenie. Zamestnávateľ okrem toho platí za seba poistné na dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, úrazové a garančné poistenie. Sám študent žiadne priame povinnosti voči Sociálnej poisťovni nemá, plní ich zamestnávateľ. Prípadné nezrovnalosti pri dodržiavaní týchto zákonných podmienok Sociálna poisťovňa odhalí pri kontrolách u zamestnávateľa.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Sociálna poisťovňa

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR