Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2018

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Podľa § 63 ods. 5 zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov.                               

Dátum publikácie:21. 1. 2019
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasti práva:
Správne právo / Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo; Finančné právo
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy; Zamestnanosť; Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia; Sociálna poisťovňa; Sociálna pomoc
Právny stav od:1. 1. 2019

Dňa 01.05.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti")

Zamestnávateľ je v zmysle zákona o službách zamestnanosti pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný:

  • zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva vhodné podmienky na výkon práce,
  • vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravorným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
  • viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
  • zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka napredpísanom formulári.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

  • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
  • úhradou odvodu,
  • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona.

Zamestnávateľ môže zadať zákazku, ktorou je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) a integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so ZP, chránenou dielňou, alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Zdroj: upsvar.sk

   Informácia k náhradnému plneniu

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.