Vyhľadávanie > Odborné články > JUDr. Mária Sumková
15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. Mária Sumková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie: 22. 3. 2016
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 22. 3. 2016

Na základe informácií získaných z Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci predstavuje stres spôsobený prácou v krajinách Európskej únie druhý najčastejší zdravotný problém spôsobený pri práci, ktorý postihuje 28 % zamestnancov v krajinách EÚ. Prevencia stresu pri práci a zabránenie vzniku syndrómu vyhorenia je jedným z cieľov novej stratégie Európskej komisie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum publikácie: 22. 3. 2016
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je jednou z foriem podpory zamestnanosti na Slovensku, ktorý môže poskytnúť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie.

Dátum publikácie: 22. 3. 2016
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Získanie príspevku je zložitý proces, plný formálnych krokov. Nie je samozrejmosť, že vám úrad práce príspevok schváli. Celý proces vybavovania príspevku môže trvať v niektorých prípadoch 3 a viac mesiacov.

Dátum publikácie: 22. 3. 2016
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Podnikateľský zámer je spracovaný pre potreby doloženia k Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ÚPSVaR v zmysle § 49 na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 22. 3. 2016
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je jednou z foriem podpory zamestnanosti na Slovensku, ktorý môže poskytnúť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie.

Dátum publikácie: 10. 12. 2015
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 11. 2015

Kríza v priemysle a hospodárstve núti podniky šetriť. Niekedy sa šetrenie obracia tým nesprávnym smerom – redukovaním motivačných stimulov zamestnancov. Netreba zabúdať na výrok R. W. Emersona, ktorý povedal, že nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia. Ak chce firma dlhodobo prosperovať, musia pre ňu pracovať tí správni ľudia, ktorí musia byť správne ohodnotení. Teória odmeňovania má dve roviny, často zabúdanú psychologicko-filozofickú a často používanú praktickú rovinu, ktorá je zobrazovaná prostredníctvom legislatívneho rámca upravujúceho odmeňovanie. Rovnováha musí fungovať.

Dátum publikácie: 10. 12. 2015
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 11. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Verejnú správu môžeme charakterizovať ako sektor zahrňujúci štátnu správu, územnú a záujmovú samosprávu.

Dátum publikácie: 10. 12. 2015
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 11. 2015

Odmeňovanie zamestnancov v súkromnom sektore upravuje vo všeobecnosti Ústava Slovenskej republiky a ďalej najmä ustanovenia Zákonníka práce, zákon o minimálnej mzde, antidiskriminačný zákon a rôzne vládne nariadenia.

Dátum publikácie: 28. 10. 2015
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 10. 2015

Ochrana rodiny bola vždy jedným z popredných záujmov štátu. Žena požíva ochranu počas tehotenstva a taktiež aj po pôrode. V dnešnej spoločnosti už nie je výnimočný fakt, že na materskú a rodičovskú dovolenku nastúpi aj muž. V prípade, že vo vašej spoločnosti pracuje žena, ktorá vám oznámi svoje tehotenstvo, mali by ste vedieť, ako ju, resp. v niektorých situáciách aj jej partnera zákon chráni, či už počas tehotenstva, počas materskej a rodičovskej dovolenky alebo po nej, napr. obmedzeniami pri vykonávaní zakázaných a rizikových prác, úpravou pracovného času v tehotenstve, umožnením kratšieho pracovného času, obmedzením pri práci v noci, prácou nadčas, umožnením preplateného pracovného voľna pri návšteve poradne, resp. vyšetrení. Článok sa bude venovať spôsobu ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa počas tehotenstva, počas a po materskej a rodičovskej dovolenke, ktorý je značne sťažený.

Dátum publikácie: 4. 9. 2015
Autor: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 8. 2015
Právny stav do: 30. 4. 2018

V súčasnom právnom prostredí musí mať podnikateľ okrem brilantného podnikateľského plánu najmä odvahu na podnikanie. Náš právny systém je spleťou nejasných povinností, ktoré je možné nájsť v právnych predpisoch rôznej sily, od Ústavy cez zákony, vyhlášky až po smernice, nariadenia a pod. Neznalosť zákona neospravedlňuje, a preto dnešný podnikateľ môže mať tak nanajvýš hlavu v smútku. Okrem základných známych povinností, ako sú registrácia na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni, povinnosti viesť účtovníctvo, existuje viacero povinností, o ktorých najmä malí podnikatelia nemajú tušenie. Cieľom tohto článku je poukázanie na niektoré zákonné povinnosti, ktoré je dobré mať v poriadku, pokiaľ sa chystáte podnikať, resp. podnikáte s cieľom dosiahnutia zisku, a to vzhľadom na skutočnosť, že pokuty za porušenie týchto povinností bývajú vysoké.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.