Vyhľadávanie > Odborné články > Ing. Cecília Olexová, PhD.
24 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Cecília Olexová, PhD.

autor_cecilia-olexova_120x181.jpg

Pôsobím na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa špecializujem na manažment ľudských zdrojov, organizačné správanie a komunikáciu. Participujem na vedeckých projektoch zameraných na ekonomiku a manažment. Spolupracujem na riešení konkrétnych problémov v podnikovej sfére v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Som autorkou mnohých článkov a publikácií na manažérske témy. V súčasnosti sa snažím o multidisciplinárny prístup k manažmentu so zohľadnením právnych a daňových aspektov.

Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pracovné pohovory sa organizujú aj počas pandémie nového koronavírusu, avšak ich forma sa mení. Momentálne je najbezpečnejším prostredím virtuálne prostredie (ak samozrejme odhliadneme od kyberútokov), a preto sa video-pohovor javí ako vhodný a v niektorých prípadoch dokonca jediný možný spôsob realizácie pracovného pohovoru. 

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020

Ak si práve pripravujete prezentáciu, bez ohľadu na to, či budete prezentovať seba, návrh projektu alebo nejaký report, iste chcete publikum zaujať. Článok prináša tipy, ktoré môžu pomôcť, aby bola vaša prezentácia úspešná. Jej výnimočnosť však podporíte tým, že zostanete sami sebou a využijete vlastnú kreativitu.

Dátum publikácie: 24. 10. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2019

Hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov je prínosné najmä v podnikoch s vysokou fluktuáciou zamestnancov, v rozvíjajúcich sa podnikoch a v spoločnostiach, ktoré ponúkajú sprostredkovanie zamestnania.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2019

Spôsob, akým možno v súčasnej dobe osloviť a získať zamestnancov s využitím moderných prístupov.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Vo všeobecnosti je AC/DC program na posudzovanie pracovnej spôsobilosti a rozvojového potenciálu jednotlivých účastníkov AC/DC využitím rôznych metód a techník, ktoré simulujú typickú pracovnú činnosť.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Adaptácia ako špecifický program adaptačných a vzdelávacích aktivít uľahčuje a urýchľuje proces oboznamovania sa nových zamestnancov so svojimi pracovnými úlohami, podmienkami, pracovným, sociálnym a kultúrnym prostredím a aj s potrebnými znalosťami a spôsobilosťami.

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Príklady adaptačných programov na pozícii pokladník/pokladníčka v maloobchodnej predajni a začínajúceho pedagogického pracovníka na základnej škole.

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2019

Cieľom pohovoru je vybrať správneho uchádzača na voľné pracovné miesto. Nemusí to byť uchádzač, ktorý je zo všetkých najlepší, ale taký, ktorý je najvhodnejší na dané pracovné miesto.

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2019

Sebahodnotenie sa čoraz viac stáva súčasťou hodnotenia zamestnancov. Poskytuje jeden z pohľadov, ktoré je možné navzájom konfrontovať s hodnotiteľmi. Ak sa nepoužíva ako samostatná metóda hodnotenia, odporúča sa minimálne ako príprava hodnoteného na hodnotiaci pohovor. Ako teda pristupovať k sebahodnoteniu?

Dátum publikácie: 31. 1. 2019
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Každý uchádzač o zamestnanie musí absolvovať výberový pohovor bez ohľadu na to, či pri hľadaní práce priamo oslovuje organizáciu, alebo hľadá pracovné príležitosti cez personálne agentúry. Článok prináša tipy, ako sa na pracovný pohovor pripraviť.

Partner