Vyhľadávanie > Odborné články > RNDr. Jana Motyčková
13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

RNDr. Jana Motyčková

silluet_woman__300x300.jpg

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o. Videoprofil nájdete tu.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Postupy a povinnosti zamestnávateľa, ktoré súvisia s výkonom zrážok zo mzdy, druhy zrážok, dohody o zrážkach zo mzdy, podklady pre vykonávanie exekučných a podobných zrážok či povinnosti zamestnávateľa pri ukončení zamestnania alebo nástupe do zamestnania.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

 Základným zákonom, ktorý určuje okruh možných zrážok a základné pravidlá pre ich vykonanie, je Zákonník práce. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Na základe Občianskeho zákonníka je zamestnávateľ povinný vykonávať zrážky zo mzdy od okamihu, kedy je zamestnávateľovi predložená dohoda o zrážkach. Ak je zamestnávateľovi takáto dohoda predložená a spĺňa všetky náležitosti, vykonávanie zrážky na takúto dohodu nepodlieha súhlasu zamestnanca.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Písomná dohoda o zrážkach zo mzdy musí obsahovať podpisy oboch strán – zamestnanca aj zamestnávateľa, účel zrážky (náhrada škody, zrážka stravného a pod.) a uvedenú výšku zrážky.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri exekučných zrážkach – podľa Exekučného poriadku je podkladom na vykonávanie zrážky zo mzdy doručený príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy alebo príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy a iných príjmov.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Niekedy môže byť doba medzi doručením exekučného príkazu a príkazu na začaie exekúcie dlhšia. Aj v tom prípade je zamestnávateľ stále povinný zrážku vykonávať (do depozitu).

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Platiteľ mzdy je povinný pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi vydať písomné vyhlásenie o tom, či je voči zamestnancovi vedené daňové exekučné konanie formou zrážky zo mzdy. Písomné vyhlásenie môže byť súčasťou zápočtového listu, resp. potvrdenia o vykonávaných zrážkach.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Podľa zákona o správe daní je zamestnanec povinný pri nástupe predložiť platiteľovi mzdy písomné vyhlásenie o tom, či je proti nemu vedené daňové exekučné konanie formou zrážky zo mzdy.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak počas trvania zamestnania zamestnanec nastúpi do iného zamestnania, resp. začne poberať iný príjem podliehajúci zrážkam zo mzdy, v tomto prípade je zamestnávateľ povinný aj počas trvania zamestnania zamestnancovi vystaviť potvrdenie o vykonávaných zrážkach.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak je pohľadávka splatená, zamestnávateľ sám ukončí vykonávanie zrážky. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.