Vyhľadávanie > Odborné články > Ing. Jarmila Strählová
140 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Jarmila Strählová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Definícia zamestnávateľa a jeho povinnosti voči Sociálnej poisťovni a postup napr. pri prihlasovaní, odhlasovaní zo Sociálnej poisťovne, predkladaní mesačného výkazu a príspevkov, dodržiavanie termínov a tiež zmeny v povinnostiach, ktoré nastali na základe prijatého "Podnikateľského kilečka".

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 8. 2020

Poberatelia starobného dôchodku môžu pracovať na základe uzavretej pracovnej zmluvy alebo na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. Poberatelia predčasného starobného dôchodku môžu byť tiež za určitých podmienok zamestnaní. Zamestnávateľ má následne z odmeny povinnosť splniť odvodové a daňové povinnosti. 

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 8. 2020

Zákonník práce ani iný zákon nestanovuje žiaden limit ani časové obmedzenie pre zamestnávanie starobných dôchodcov, t. j. o svoj starobný dôchodok neprídu. 

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 8. 2020

Na predčasný starobný dôchodok má nárok FO, ktorá ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, bola dôchodkovo poistená najmenej 15 rokov, chýba jej najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého o dôchodok žiada, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú FO.osť splniť odvodové a daňové povinnosti. 

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Pri opravách chýb platia určité pravidlá a postupy. V príspevku autorka poukazuje na chyby, ktoré vznikajú pri výpočte mzdy zamestnanca a spôsob ich opravy v účtovníctve zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Základné číselné údaje potrebné pre výpočet mzdy v roku 2019.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Zamestnávateľ môže vykonať opravu chyby novým výpočtom čistej mzdy alebo opravou pri ďalšom výpočte miezd v najbližšom výplatnom termíne.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Ak zamestnávateľ chybu zistí a opraví, je povinný ju uviesť aj v dokladoch mzdovej evidencie.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2019

Výpočet miezd, výšky odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a výpočet dane z príjmov FO je rovnaký u podnikateľov – FO, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ako aj u podnikateľov, ktorí podnikajú ako právnické osoby a účtujú v sústave podvojného účtovníctva; rozdiel je len v spôsobe účtovania.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 8. 2019

Zdaneniu podliehajú peňažné aj nepeňažné výhry, z ktorých je tiež potrebné odviesť poistné na zdravotné poistenie.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.