Vyhľadávanie > Príklady z praxe > JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
72 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

silluet_man__300x300.jpg

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.

Dátum publikácie: 8. 1. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2003

Chyžné pracujú od 7.00 hod. do 15.30 hod. v počte 7. Od 12.30 hod. do 21.00 hod. pracuje len 1 chyžná. Nie je to však stále len tá istá osoba, ale postupne sa chyžné striedajú, takže každá chyžná raz za týždeň nepríde do práce od 7.00 hod., ale až od 12.30 hod. V pracovnej zmluve majú jednozmennú prevádzku s nerovnomerne rozdeleným pracovným časom. Môže im zamestnávateľ nechať jednozmennú prevádzku alebo im musí zmeniť zmenu na dvojzmennú?

Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2020

Zamestnanci pracovali v 11,5 hod. pracovných zmenách v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase. V priebehu mesiaca apríl 2020 sa im zmenil úväzok na 1 hodinu týždenne a pracujú 0,20 hod. denne v rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase od pondelka do piatka. Akým spôsobom im zamestnávateľ prepočíta dovolenku?

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002

Je možné, aby niektorí zamestnanci mali pracovnú dobu pondelok až štvrtok 12 hodín, piatok 8 hodín a nedeľa 5 hodín? Jednotlivé zmeny budú naplánované tak, aby bol dodržaný mesačný fond, a teda aj týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. 1. Ide o rovnomerný alebo nerovnomerný pracovný čas? 2. Ako sa v tomto prípade vypočíta nárok na dovolenku? Akým spôsobom sa zmena pracovnej doby oznámi zamestnancom? Musí byť dodatok k pracovnej zmluve alebo môže byť aj iná forma oznamu zmeny pracovnej doby?

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa si dala žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu za obdobie od 13. 6. 2019 do 4. 7. 2019, kde sprevádzala svojho syna na liečení. Daňový doklad má vystavený na svoje meno, kde sú uvedené aj osoby – syn, ktorý absolvoval liečenie, a druhý syn, ktorý tam bol tiež jeden týždeň na rekreácii.

Avšak zamestnankyňa nebola v skutočnosti celé obdobie ako sprievod, ale striedali sa po týždni s manželom a starým otcom (aj keď doklad o úhrade je na zamestnankyňu, ktorá v období, keď bola striedaná s manželom a starým otcom, bola v práci). Je možné uznať celé toto obdobie pre zamestnankyňu? 

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ poskytoval do 31. 3. 2019 príspevok na rekreáciu formou žiadosti zamestnanca o poskytnutie príspevku, pričom zamestnanec musel predložiť požadované účtovné doklady. Od 1. 4. 2019 zamestnávateľ poskytuje zamestnancom rekreačné poukazy, o čom zamestnancov informoval. Môže zamestnávateľ aj napriek tomu po 1. 4. 2019 preplatiť zamestnancovi príspevok na základe predložených faktúr?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec má u toho istého zamestnávateľa uzatvorené dva pracovné pomery na kratší pracovný čas, a to pracovný pomer na 21 hodín týždenne a druhý pracovný pomer na 19,5 hod. týždenne. Ako má zamestnávateľ postupovať v prípade žiadosti o príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklad o zaplatení rekreácie z ERP na meno zamestnanca. Je potrebné, aby zamestnanec ešte doložil aj iný doklad, napríklad faktúru, hotelový účet alebo potvrdenie o účasti na pobyte?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ak zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklad z ERP bez označenia mena, poštovú poukážku, ktorou hradil rekreáciu, kde je aj meno zamestnanca, alebo vklad v hotovosti na účet, kde je tiež meno zamestnanca uvedené, ale úhrada bola z jeho účtu alebo zo spoločného účtu manželov a k tomu ešte priloží faktúru na meno zamestnanca, hotelový účet na jeho meno a potvrdenie o účasti vystavené na meno zamestnanca, možno považovať uvedené účtovné doklady za postačujúce na poskytnutie príspevku na rekreáciu?

Dátum publikácie: 9. 10. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa (ďalej len zamestnanec) si objednala ubytovanie bez stravy v ubytovacom zariadení na 2 noci. Účastníkom pobytu bude aj manžel zamestnankyne. Zamestnanec uhradil platbu vo výške 50 € z účtu. Ak rekreácia bola uhradená z účtu matky zamestnanca, považuje sa takáto úhrada za oprávnený účtovný doklad u zamestnávateľa? 

Dátum publikácie: 19. 7. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec priniesol žiadosť o preplatenie príspevku na rekreáciu spolu s faktúrou, kde na faktúre je vyčíslená suma za rekreáciu 74,50 €, ďalej je tam uvedené, že rekreácia bola zaplatená cez zľavomat a k úhrade 0 € (keďže bola už rekreácia uhradená). Postačuje na uplatnenie si príspevku na rekreáciu takáto faktúra s uvedením, že rekreácia bola už uhradená prostredníctvom zľavomatu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.