Vyhľadávanie > Odborné články > Ľudmila Lipovská Lišková
9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ľudmila Lipovská Lišková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 5. 2020

V záverečnej časti trojdielneho príspevku sa budeme zaoberať poskytovaním služieb zamestnanosti, ktoré sa na Slovensku uskutočňujú podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 3. 2020

V pokračovaní príspevku sa podrobnejšie zameriame na vytvorenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a ich prevádzku.

Dátum publikácie: 2. 3. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 3. 2020

Podporované zamestnávanie je určené pre osoby znevýhodnené na trhu práce z viacerých príčin, ide predovšetkým o ľudí s telesným, duševným alebo zmyslovým postihnutím, ale aj dlhodobo nezamestnaných, pre ktorých je získanie a udržanie pracovného miesta bez dlhodobej podpory priamo na pracovisku mimoriadne sťažené až nemožné.

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 10. 2019

Druhá časť je pokračovaním článku „Personálny lízing I“, obsahom ktorého sú agentúry dočasného zamestnávania. Súčasťou článku je aj vzor dohody o dočasnom pridelení na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

Dátum publikácie: 27. 9. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 9. 2019

Prvá časť článku sa zameriava na pojem „personálny lízing“, pre koho je určený, jeho výhody a nevýhody i pojmu „headhunting“.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 6. 2019

Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré súvisia so skončením pracovnoprávneho vzťahu?

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 5. 2019

V prvej časti článku sme sa zaoberali predzmluvnými vzťahmi, náležitosťami pracovnej zmluvy, skúšobou dobou, v pokračovaní sa venujeme najdôležitejším povinnostiam voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a zamestnancom.

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 3. 2019

Povinnosti zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú zo zamestnávania zamestnanca/zamestnancov pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu (náležitosti pracovných zmlúv, skúšobná doba, zmluvné uzatváranie pracovných pomerov), počas trvania tohto vzťahu, aj s povinnosťami po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Internet umožňuje predávať rôzne produkty efektívnejšie a s väčším dosahom ako kamenné predajne. Článok je určený nielen podnikateľom, ktorí predávajú tovar/služby prostredníctvom internetu, ale aj pre tých, ktorí chcú prostredníctvom internetu ešte len začať podnikať.

Partner