Vyhľadávanie > PhDr. Mária Munková
3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

PhDr. Mária Munková

zamestnankyňa Štátneho archívu MV SR v Bratislave, pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Lektorsky pôsobí od roku 1980, prednáša pre viaceré vzdelávacie inštitúcie a agentúry. Lektorská činnosť je zameraná na oblasti: legislatívne zabezpečenie správy registratúry a archívnej činnosti, správa registratúry (pojmy, manipulačné úkony, systémy), hodnotenie a vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov, archívna činnosť. Externe pôsobí na FF UK v Bratislave na Katedre archívnictva, kde prednáša problematiku Správa registratúry. Publikuje odborné články do odborných časopisov a zborníkov.

Partner