Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Viera Kubanková
589 výsledkov
Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

...
Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa je v pracovnom pomere u zamestnávateľa od 1. 12. 2010. Od 16. 4. 2011 je opakovane na reťazových materských a rodičovských dovolenkách. Dňa 11. 3. 2021 jej končí posledná rodičovská dovolenka a bude s ňou skončený pracovný pomer dohodou z organizačných dôvodov. Na aké odstupné má nárok? V pracovnej zmluve od 1. 12. 2010 bola s ňou dohodnutá mzda vo výške 400 €. Pri vyplatení odstupného zamestnávateľ použije sumu 400 € mesačne alebo 623 €?

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa má pracovný pomer u zamestnávateľa od 26. 1. 2015 do 31. 3. 2021. Jej základná výmera dovolenky je 20 dní. Na akú výmeru dovolenky v jednotlivých rokoch má zamestnankyňa nárok? V roku 2015 pracovala od 26. 1. 2015 do 13. 5. 20215, od 14. 5. 2015 do 6. 11. 2015 bola práceneschopná. Od 7. 11. 2015 do 1. 7. 2016 čerpanie materskej dovolenky, od 2. 7. 2016 do 14. 12. 2018 rodičovská dovolenka, od 15. 12. 2018 do 10. 5. 2020 neplatené voľno, od 11. 5. 2020 do 3. 1. 2021 materská dovolenka, od 4. 1. 2021 do 31. 3. 2021 rodičovská dovolenka a skončenie pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 6. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanci v reštaurácii pracujú systémom dlhý a krátky týždeň 5 dní a 2 dni. Otváracia doba je od 7.00 do 23.00 hod., čo vychádza až 16 hodín denne. Môžu zamestnanci pracovať taký dlhý čas v rámci jednej pracovnej zmeny? Akú správnu pracovnú dobu im má zamestnávateľ určiť pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase? Ako má zamestnávateľ určiť nárok na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase?

Dátum publikácie: 6. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ posudzovať odmeňovanie na základe výkonnostných noriem? Napríklad chyžná za upratanie 1 apartmánu dostane 8 €. Keď ich uprace za celý mesiac 50 ks, jej hrubá mzda bude 400 €. Musí jej zamestnávateľ doplatiť do minimálnej mzdy do sumy 623 €, keďže je zaradená do 1. stupňa náročnosti práce? Ak by bola zaradená do 2. stupňa náročnosti práce, do akej sumy by jej musel zamestnávateľ doplácať? Ako má zamestnávateľ zadefinovať v pracovnej zmluve pri takomto odmeňovaní pracovný čas a základnú mzdu?

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

U zamestnávateľa je priznaný tretí stupeň rizika na svalovú záťaž. Patrí zamestnancom mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce?

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Príkazom na pracovnú povinnosť v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii na výkon práce do iných zdravotníckych zariadení zobrali zamestnávateľovi zamestnancov, s ktorými bola v novom zariadení uzatvorená pracovná zmluva. Čo mu má zamestnávateľ viesť v evidencii dochádzky, neplatené voľno? Treba zaslať aj prerušenie poistenia do zdravotnej a Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 29. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Zamestnanec mal v roku 2020 príjem iba zo závislej činnosti, kde pracoval od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020. Od 1. 9. 2020 bol až do konca roka práceneschopný. Nepožiadal o vykonanie RZD, ale si sám bude podávať daňové priznanie. Ako preukáže obdobie od 1. 9. 2020 do konca roka? Má nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Môže zamestnávateľ cez odbory, resp. zástupcov zamestnancov dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo internom predpise spôsob stravovania pre celú organizáciu, čiže napríklad, že všetci zamestnanci budú mať stravovanie zabezpečené iba stravovacími poukážkami alebo iba finančným príspevkom?

V prípade, ak má zamestnanec exekučné zrážky zo mzdy, vstupuje finančný príspevok na stravovanie do čistej mzdy na vykonanie zrážok?

Dátum publikácie: 12. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec je vo výpovednej dobe, ktorá končí 31. 3. 2021. Požiadal zamestnávateľa o neplatené voľno od 15. 3. 2021. Musí mu ho zamestnávateľ umožniť čerpať alebo je to na vzájomnej dohode? Čo v prípade, ak mu zamestnávateľ neschváli čerpanie neplateného voľna a zamestnanec od 15. 3. 2021 do 31. 3. 2021 nepríde do práce?

Dátum publikácie: 11. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2011

Zamestnankyni skončí čerpanie materskej dovolenky 15. 2. 2021. Jej manžel, tiež zamestnanec toho istého zamestnávateľa, skončil čerpanie rodičovskej dovolenky s poberaním materského 13. 1. 2021 na staršie dieťa. Následne požiadal o ďalšiu neplatenú rodičovskú dovolenku do dátumu, kedy manželka ukončí materskú dovolenku s mladším dieťaťom a zamestnanec nastúpi na rodičovskú dovolenku s poberaním materského na mladšie dieťa. Manželka chce požiadať o neplatenú rodičovskú dovolenku. Je zamestnávateľ povinný vyhovieť im žiadostiam, teda poskytnúť im neplatené voľno?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.