Vyhľadávanie > Kalkulačky > Právne kalkulačky
14 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2008

Kalkulačka je určená na výpočet trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Právny stav od: 1. 9. 2019

Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. v zn. n. p. Naša kalkulačka súdnych poplatkov vám zjednoduší ich výpočet. Od 1. 9. 2019 sa nemenil výpočet, bola doplnená nová poznámka k položke 17 (Obchodný register).

Právny stav od: 1. 11. 2018

Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. v zn. n. p. Naša kalkulačka súdnych poplatkov vám zjednoduší ich výpočet.

Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 10. 2018
Právny stav od: 1. 7. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Právny stav od: 15. 6. 2017
Právny stav do: 30. 6. 2017
Právny stav od: 1. 4. 2017
Právny stav do: 14. 6. 2017
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 6. 2016

Partner