25 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 17. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Aké sú možnosti dohodnutia práce nadčas so zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce? U zamestnávateľa nie sú zástupcovia zamestnancov. Nahrádza v tomto prípade dohodu so zástupcami zamestnancov dohoda priamo so zamestnancom? Musí byť písomná? Musí sa táto dohoda týkať len konkrétneho nadčasu alebo môže pokrývať dlhšie časové obdobie – napr. rok?

Dátum publikácie: 24. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec bude mať zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Ich pracovná zmena je v dĺžke 11,5 hodiny. Ako správne nastaviť cyklus pre týchto zamestnancov (napr. ráno, noc, voľno, voľno...)? V akej dĺžke bude ich týždenný pracovný čas, ak sa na zamestnanca vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa? Aký nárok na dovolenku budú mať zamestnanci?

Dátum publikácie: 7. 8. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ zamestnáva okolo 52 zamestnancov, z toho 12 zamestnancov patrí pod čerpaciu stanicu, z ktorých 10 pracuje v nepretržitej prevádzke v sobotu, nedeľu a aj v noci. Môže zamestnávateľ uplatniť výnimku pre mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu?

Dátum publikácie: 27. 7. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Počíta sa príprava na prácu u výrobných zamestnancov do ich pracovného času? Napríklad prezliekanie sa do pracovného oblečenia, pretože v Zákonníku práce to nie je presne stanovené.

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2018

V kolektívnej zmluve má zamestnávateľ stanovený príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 30 % priemerného hodinového zárobku, čo u niektorých zamestnancov nie je postačujúca výška podľa Zákonníka práce. Je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť pre nízkopríjmové kategórie výšku príplatku 50 % minimálnej mzdy a pre ostatných zamestnancov ponechať 30 % priemerného hodinového zárobku? Alebo musí byť jednotná výška percenta pre všetkých zamestnancov, ak keď by sa niektorým zamestnancom príplatok zvýšil a iným znížil?

Dátum publikácie: 12. 7. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018. Zamestnávateľ by potreboval uvedeného zamestnanca ešte na jeden rok, teda do 31. 7. 2019. Ak si zamestnávateľ upraví v kolektívnej zmluve práce, na ktoré sa môže pracovný pomer na dobu určitú uzatvoriť aj na dlhší čas ako dva roky, môže potom s týmto zamestnancom predĺžiť tento pracovný pomer?

Dátum publikácie: 18. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci pracujú v jednozmennej prevádzke 8-hodinový pracovný čas + 0,5 hodina prestávka na jedlo. Zákonník práce uvádza, že zamestnanec má nárok na stravné, ak odpracuje viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľ definoval v internom predpise, že ak zamestnanec čerpá pol dňa dovolenky (= 4 hodiny dovolenky) a 4 hodiny odpracuje, nemá nárok na stravné v ten deň a zároveň definoval pre svojich zamestnancov, že nárok na stravné majú až po odpracovaní 5 hodín. Je to takto v súlade so Zákonníkom práce? Čo je myslené tým „viac ako 4 hodiny“? Je to 4 hodiny a jedna minúta a aj pri odpracovaní 4 hodín už môžu mať nárok sa stravovanie?

Dátum publikácie: 18. 6. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2008

Zamestnanec má u zamestnávateľa dve pracovné zmluvy, jednu na celý úväzok a druhú na polovičný úväzok. Zamestnávateľ chce zamestnancom poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu v podobe darčekových poukážok. Má dotyčný zamestnanec nárok na dve poukážky (jednu v rozsahu celého úväzku, t. j. v hodnote 100 % poukážky a druhú v hodnote 50 %) alebo mu patrí len jedna poukážka ako ostatným zamestnancom?

Dátum publikácie: 16. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

V organizácii (divadlo pre deti) niektorí zamestnanci pracujú pravidelne v nedeľu. Doteraz bolo v internom mzdovom predpise určené, že pre týchto zamestnancov sú poskytnuté dni pracovného pokoja v iných dňoch týždňa a nedeľa bola pre nich pracovný deň, takže sa im príplatky za nedeľu nevyplácali. Je možné takto postupovať aj naďalej po zmene Zákonníka práce alebo im jednoznačne patrí mzdové zvýhodnenie za nedeľu bez ohľadu na to, či je to ich pracovný deň a nie deň pracovného pokoja?

Dátum publikácie: 16. 1. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 9. 2011

Odborová organizácia u zamestnávateľa pripravuje návrh novej kolektívnej zmluvy. Iba pre členov odborov navrhujú platené voľno s náhradou mzdy na športový deň (tzn. zvyšných 52 zamestnancov by sa toto voľno netýkalo). 1. Nebola by to diskriminácia? Je možné poskytnúť takéto voľno? Podľa ktorého § by sa takéto voľno na športový deň mohlo poskytnúť? Môže byť platené alebo neplatené? Ako sa budú preukazovať zamestnanci v odboroch, že majú takýto deň? Nejakým tlačivom, kde bude podpísaný riaditeľ, že súhlasí s udelením voľna? 2. Ak by počas športového dňa došlo k úrazu, kto by bol zodpovedný?

Partner