29 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 31. 1. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2012

V spoločnosti je týždenný pracovný čas 37,5 hod. a zamestnanci sú zaradení do tarifných tried na základe kolektívnej zmluvy, ktorá ale končí 31. 12. 2018.

V prípade, že od 1. 1. 2019 nebude podpísaná nová kolektívna zmluva, automaticky sa pracovný čas zmení na 40 hod. týždenne?

Ako budú odmeňovaní zamestnanci? Súčasné tarifné triedy budú prepočítané podľa stupňov náročnosti práce?

Dátum publikácie: 17. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Aké sú možnosti dohodnutia práce nadčas so zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce? U zamestnávateľa nie sú zástupcovia zamestnancov. Nahrádza v tomto prípade dohodu so zástupcami zamestnancov dohoda priamo so zamestnancom? Musí byť písomná? Musí sa táto dohoda týkať len konkrétneho nadčasu alebo môže pokrývať dlhšie časové obdobie – napr. rok?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ má zámer dohodnúť v kolektívnej zmluve vyššiu percentuálnu sadzbu náhrady príjmu - v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu. Je táto vyššia suma náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti dohodnutá v kolektívnej zmluve (účtovaná v nákladoch) daňovo uznaným výdavkom?

Dátum publikácie: 2. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Platí Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj od 1. 9. 2018?

Dátum publikácie: 24. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec bude mať zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Ich pracovná zmena je v dĺžke 11,5 hodiny. Ako správne nastaviť cyklus pre týchto zamestnancov (napr. ráno, noc, voľno, voľno...)? V akej dĺžke bude ich týždenný pracovný čas, ak sa na zamestnanca vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa? Aký nárok na dovolenku budú mať zamestnanci?

Dátum publikácie: 10. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanci majú stanovenú tabuľkovú tarifu mesačne. Zamestnávateľ chce rozdeliť stanovenú tabuľkovú tarifu na dve čiastky: - na mesačnú mzdu - na osobné ohodnotenie. Môže byť mesačná mzda rozdelená na dve časti?

Dátum publikácie: 7. 8. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ zamestnáva okolo 52 zamestnancov, z toho 12 zamestnancov patrí pod čerpaciu stanicu, z ktorých 10 pracuje v nepretržitej prevádzke v sobotu, nedeľu a aj v noci. Môže zamestnávateľ uplatniť výnimku pre mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu?

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2018

V kolektívnej zmluve má zamestnávateľ stanovený príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 30 % priemerného hodinového zárobku, čo u niektorých zamestnancov nie je postačujúca výška podľa Zákonníka práce. Je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť pre nízkopríjmové kategórie výšku príplatku 50 % minimálnej mzdy a pre ostatných zamestnancov ponechať 30 % priemerného hodinového zárobku? Alebo musí byť jednotná výška percenta pre všetkých zamestnancov, ak keď by sa niektorým zamestnancom príplatok zvýšil a iným znížil?

Dátum publikácie: 12. 7. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018. Zamestnávateľ by potreboval uvedeného zamestnanca ešte na jeden rok, teda do 31. 7. 2019. Ak si zamestnávateľ upraví v kolektívnej zmluve práce, na ktoré sa môže pracovný pomer na dobu určitú uzatvoriť aj na dlhší čas ako dva roky, môže potom s týmto zamestnancom predĺžiť tento pracovný pomer?

Dátum publikácie: 18. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci pracujú v jednozmennej prevádzke 8-hodinový pracovný čas + 0,5 hodina prestávka na jedlo. Zákonník práce uvádza, že zamestnanec má nárok na stravné, ak odpracuje viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľ definoval v internom predpise, že ak zamestnanec čerpá pol dňa dovolenky (= 4 hodiny dovolenky) a 4 hodiny odpracuje, nemá nárok na stravné v ten deň a zároveň definoval pre svojich zamestnancov, že nárok na stravné majú až po odpracovaní 5 hodín. Je to takto v súlade so Zákonníkom práce? Čo je myslené tým „viac ako 4 hodiny“? Je to 4 hodiny a jedna minúta a aj pri odpracovaní 4 hodín už môžu mať nárok sa stravovanie?

Partner