7 výsledkov
Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 18. 6. 2016

Na základe vzájomnej dohody uzatvorenej s partnerskou organizáciou v inom členskom štáte EÚ sa zamestnanci zúčastňujú organizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, výmenných pobytov, výmenných vzdelávacích a odborných programov, ako aj spoločných seminárov, ktoré sú organizované partnerskou organizáciou v inom štáte EÚ pre jej zamestnancov a zamestnancov slovenského zamestnávateľa. Možno účasť zamestnancov slovenského zamestnávateľa na takýchto aktivitách považovať za vyslanie?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedené dve miesta výkonu práce, a to adresy dvoch prevádzok zamestnávateľa. Je správne, ak zamestnávateľ určil v pracovnej zmluve pre účely cestovných náhrad Banskú Bystricu alebo mal dohodnúť jednu konkrétnu adresu pracoviska?

Dátum publikácie: 18. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnanec má miesto práce napr. v Hurbanove a na pracovnú cestu (z titulu pracovnej porady) musí prísť do Vrábeľ, kde je sídlo zamestnávateľa. Zamestnanec má nárok na preplatenie cesty, ale zamestnávateľ sa s ním nedohodol na použití motorového vozidla, ale preplatí mu cestu na základe cestovného lístka. Ako má však zamestnávateľ postupovať, keď zamestnanec použije vlastné motorové vozidlo? Môže mu v takomto prípade preplatiť cestovné náhrady v cene lístka? Ako v takomto prípade vypísať cestovný príkaz?

Dátum publikácie: 9. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Slovenská s. r. o. získala zákazku na službu na rok 2018 v Českej republike. Na zákazke budú pracovať zamestnanci uvedenej slovenskej s. r. o. Má týmto zamestnancom vybaviť v Sociálnej poisťovni formulár PD A1? Aké dokumenty budú pre prácu v ČR ešte potrebovať? Alebo bude platiť odvody a daň v ČR? Podľa akej mzdovej legislatívy bude vyplácať mzdu? Budú mať zamestnanci v obidvoch prípadoch nárok na cestovné?

Dátum publikácie: 30. 11. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnanci spoločnosti majú v pracovnej zmluve uvedený výkon práce v Bratislave. Z popisu pracovných činností vyplýva, že vykonávajú svoju prácu aj mimo pracoviska v iných organizáciách v mieste svojho pracoviska v Bratislave. Keďže spoločnosť nedisponuje potrebným počtom služobných áut, využívajú na dopravu MHD, prípadne taxislužbu. Ako klasifikovať, zaúčtovať tieto výdavky, keďže nespĺňajú kritériá cestovných výdavkov?

Dátum publikácie: 27. 7. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Konateľ (bez pracovného pomeru) vykonal pre s. r. o. zahraničnú pracovnú cestu. Vyplatené vreckové vo výške 40 % z nárokovaného stravného je pre s. r. o. daňovým výdavkom. Ale ako to je zo strany konateľa? Je toto vreckové jeho zdaniteľný príjem?

Dátum publikácie: 12. 1. 2016
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 3. 2015

Konateľ je konateľom vo dvoch firmách A a B. Vo firme A, ktorá je platiteľom DPH, sú evidované 3 motorové vozidlá, v tejto firme je zároveň aj spoločníkom. Druhá firma B, v ktorej je opäť konateľom a jediným spoločníkom, využíva jedno auto firmy A na služobné cesty pre firmu B. Na aké cestovné náhrady má nárok, ak nie je v pracovnoprávnom vzťahu ani v jednej? 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.