15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Výdavky na spotrebované pohonné látky je možné uplatniť buď podľa cien platných v čase nákupu prepočítané podľa spotreby, na základe satelitného sledovania pohybu vozidla, alebo uplatniť paušálne výdavky na spotrebované PHL. Pri elektromobiloch je pohonnou látkou elektrická energia a v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii elektromobilov sa neuvádza spotreba, ale len výkon, a aj tento je možné uplatniť do daňových výdavkov zvýšený o 20 %.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Každý zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce. V súvislosti so zákonom o cestovných náhradách poskytuje cestovné náhrady pri pracovnej ceste, dočasnom pridelení zamestnanca, vyslaní zamestnanca na výkon práce do iného členského štátu, pri vzniku pracovného pomeru, ceste na pravidelné pracovisko v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce a pri výkone práce v zahraničí. Niektoré z náhrad majú charakter nenárokový.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V rámci tuzemskej pracovnej cesty môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi poskytnúť stravné alebo bezplatné stravovanie alebo iné vyššie náhrady.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnancovi pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu zamestnávateľ môže poskytnúť tieto nenárokové náhrady: iné a vyššie náhrady, iné druhy komerčného poistenia, vreckové.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnancovi vyslanému do iného členského štátu na výkon práce v rámci poskytovania služieb patria náhrady v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste, ak mu nepatria výhodnejšie náhrady podľa práva členského štátu Európskej únie, do ktorého bol vyslaný.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nenárokové náhrady, ako: náhrady ako pri tuzemskej pracovnej ceste (náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty k návšteve rodiny), sťahovacie výdavky a iné a vyššie náhrady, môže poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Poskytovanie náhrad pri vzniku pracovného pomeru nie je založené na dohode, ale na jednostrannom posúdení a rozhodnutí zamestnávateľa, ktorý skúma potrebu prijatia zamestnanca a je ochotný kompenzovať mu i jeho zvýšené výdavky, ktoré mu vzniknú v súvislosti so vznikom pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ môže poskytovať za cesty v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien zamestnanca okrem nárokovej náhrady preukázaných cestovných výdavkov iné a vyššie náhrady. Ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa považujú za rodinu zamestnanca, možno mu poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu preukázaných výdavkov.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Iné náhrady zákon o cestovných náhradách neupravuje ani ako nárokové, ani ako nenárokové cestovné náhrady. Vyššie náhrady zákon o cestovných náhradách charakterizuje ako náhrady, ktoré sú upravené v tomto zákone, ale zamestnávateľ ich poskytuje zamestnancom vo vyššej sume, ako právne garantuje zákon.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Sú nárokové a nenárokové cestovné náhrady predmetom dane? Platí sa z nich sociálne a zdravotné poistenie?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.