661 výsledkov
...
Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 19. 3. 2020
Právny stav do: 3. 4. 2020

Spoločnosť ABX, s. r. o., podobne ako ostatné firmy čelia v posledných dňoch riziku týkajúceho sa ich podnikania. Hrozí, že sa zavrie prevádzka. Ako postupovať v prípade, že sa finančná situácia firmy zhoršila, je možné zaplatiť daň aj neskôr? Spoločnosť si nie je istá, či to naozaj funguje v praxi tak, že nie je nutné podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Existuje na uvedené opora v zákone, resp. v nariadení?

Dátum publikácie: 12. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnanec si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželka mala príjem za 1/2019 materské 195,20 €, plus príjem zo zamestnania 773,95 € a potom už iba rodičovský príspevok. Môže si uplatniť nárok na celých 12 mesiacov alebo iba 11 mesiacov?

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2020

U zamestnávateľa pracovali v roku 2018 brigádničky, ktoré mali príjem nižší ako 1 915,01 €. Je správne, že nemuseli podať daňové priznanie ani ročné zúčtovanie dane?

Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2020

Môže si zamestnanec uplatniť v ročnom zúčtovaní dane nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá sa starala o dieťa do veku 3 rokov, ak mala materské vyplatené v januári 2019 a od februára do decembra 2019 mala vyplácaný rodičovský príspevok? Aké doklady má predložiť zamestnávateľovi ku žiadosti o ročné zúčtovanie dane?

Dátum publikácie: 30. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnanec z Ukrajiny pracuje na pracovnú zmluvu u zamestnávateľa od 18. 3. 2019 do 31. 12. 2019. Daň zo mzdy mu je zrážaná preddavkovo a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Akým spôsobom si vyrovná daň za rok 2019? Môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo si musí podať daňové priznanie? Ako je to v prípade, ak zamestnanec z Ukrajiny pracuje u tohto zamestnávateľa celý rok?

Dátum publikácie: 14. 3. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnanec si chce uplatniť nezdaniteľnú časť na zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou na seba a na manželku. Doložil sobášny list, oznámenie o schválení kúpeľnej liečby manželky, e-mailovú komunikáciu ohľadom rezervácie s konkrétnymi termínmi pre manželku, ktorej pobyt platila poisťovňa a pre neho, ako samoplatiteľa, výpis z účtu o úhrade kartou, kde je uvedený iba názov hotela (nie kúpele). Je možné tieto doklady považovať za dostatočné na preukázanie nároku na NČZD? Ktoré doklady možno považovať za dostatočné? Aké náležitosti musia spĺňať? 

Dátum publikácie: 6. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ako sa rátajú odvody SZČO do zdravotnej poisťovne za rok 2019? Vychádza sa z celkovej sumy príjmu podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo z čiastkového základu dane, ktorý je ponížený o paušálne výdavky? 

Dátum publikácie: 21. 1. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ako bude u zamestnávateľa účtovaný príspevok na poukazy na rekreáciu?

Dátum publikácie: 17. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť z dôvodu nedostatku pracovnej sily uzatvorí pracovný pomer so zamestnancom zo zahraničia. V pracovnej zmluve bude so zamestnancom dohodnuté, že mu okrem mzdy bude poskytnutý nepeňažný benefit vo forme ubytovania. Tento dohodnutý nepeňažný benefit bude predmetom zdaňovania v zmysle § 5 zákona o dani z príjmov. Za ubytovanie zamestnancov bude zamestnávateľovi doručená faktúra od spoločnosti, ktorá toto ubytovanie zabezpečuje. Sú náklady vynaložené na ubytovanie pre zamestnávateľa daňovým výdavkom? Má zamestnávateľ z tejto faktúry nárok na odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 6. 11. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Od 14. 8. 2018 zamestnávateľ zamestnáva cudzincov, Ukrajincov, Rumunov, ktorí budú mať v SR trvalý pobyt, ale do konca roka už neodpracujú 183 dní. Môže zamestnávateľ aj týmto zamestnancom uplatniť vo výplate nezdaniteľnú časť základu dane 319,17 € a sú povinní podať daňové priznanie alebo môže zamestnávateľ vykonať aj ročné zúčtovanie dane? Môžu si uplatniť aj nárok na daňový bonus?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.