Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Dane > BOZP, PO, Zdravotný dohľad
18 výsledkov
Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 6. 2. 2021

Zamestnávateľ nariadil od júla 2021 všetkým zamestnancom, aby sa po návrate z dovolenky, či už zahraničnej, alebo tuzemskej dali pretestovať PCR testom. Zamestnávateľ im tieto testy preplatí. Je tento príjem pre zamestnanca oslobodený od dane z príjmov?

Dátum publikácie: 30. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Výrobná spoločnosť má 104 zamestnancov. Pitnú vodu má štandardne cez vodovodný kohútik. Pre pracovníkov vo výrobe sa pitná voda z kohútika bublinkuje v podávači. Pre THP pracovníkov sa nakupujú barely s vodou, ktorá ale je účtovaná mimo daňových nákladov. Ak by sa objednávali barely s vodou pre všetkých zamestnancov, bolo by to možné uznať celé do daňových nákladov?

Dátum publikácie: 9. 2. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 6. 2. 2021

Zamestnávateľ v Príkaze riaditeľa nariadil zamestnancom po návrate z pracovnej cesty alebo dovolenky v zahraničí absolvovať 5-dňovú karanténu formou home office a absolvovať test na Covid-19. Test bude preplácať zamestnávateľ. Bude sa tento test považovať za benefit zamestnanca, a to aj v prípade, že ho bude musieť podľa Príkazu riaditeľa absolvovať viackrát? Ak sa takýto test bude považovať za benefit zamestnanca, tak to bude podliehať odvodom a zdaneniu?

Dátum publikácie: 2. 2. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť dala 11. 1. 2021 pretestovať zamestnancov na COVID-19. Sú tieto výdavky spojené s testovaním daňovým nákladom?

Dátum publikácie: 30. 9. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Konateľ spoločnosti je občan Českej republiky, ktorý býva v Prahe. Podľa dostupných informácií môže od 18. 9. 2020 cestovať na Slovensko len s negatívnym testom na COVID-19. Môže náklady na „test" spoločnosť zahrnúť do účtovníctva spoločnosti? Ak áno, aký účet použiť?

Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť chce poskytnúť zamestnancom preventívne lekárske prehliadky nad rámec osobitných predpisov tak, aby u zamestnancov neboli zdanené a u zamestnávateľa boli uznaným daňovým výdavkom. V sociálnom fonde však nemá dostatok prostriedkov. Ako doplniť prostriedky sociálneho fondu, aby jeho tvorba bola daňovým výdavkom? Na ktorý nákladový účet sa zaúčtuje faktúra od zdravotníckeho zariadenia?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť zamestnáva vodičov nákladných áut, ktorí si musia raz za päť rokov robiť psychotesty. Ak zamestnancom tieto psychotesty preplatí zamestnávateľ, pôjde o daňovo uznané náklady zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Zamestnávateľ chce použiť sociálny fond na regeneráciu pracovnej sily v súlade s § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov. Rekreačné zariadenie zamestnávateľ nevlastní, ale si ho prenajme. Musí byť rekreačné zariadenie uzatvorené pre verejnosť a dostupné iba pre zamestnancov zamestnávateľa, aby tento príjem nebol považovaný za nepeňažný príjem na strane zamestnanca? Je potrebné uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom zariadenia s dohodou konkrétnych podmienok ako prevádzkový čas a podobne?

Dátum publikácie: 17. 5. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Spoločnosti prišla faktúra zo zariadenia, kde boli zamestnanci pracujúci na rizikovom pracovisku na rekondičnom pobyte. Je rozdelená na ubytovanie, daň za ubytovanie, procedúry a stravu. Všetky tieto položky sú pre zamestnanca zdaniteľným príjmom? Prípadne môže byť niečo z toho oslobodené od dane, napr. strava, procedúry?

Dátum publikácie: 28. 11. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Na základe kolektívnej zmluvy spoločnosť zabezpečí pre zamestnancov pracujúcich na rizikovom pracovisku nad rámec Zákonníka práce rekondičný pobyt v dĺžke 4 dní. Je to pre zamestnanca nepeňažný benefit, ktorý spoločnosť musí zdaniť a platiť odvody do poisťovní? Zdaniteľná je celá suma poskytnutého pobytu vrátane preplateného cestovného alebo sa to dá rozdeliť na zdaniteľný a nezdaniteľný príjem?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.