Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Dane > Dohody o prácach mimo PP
63 výsledkov
Dátum publikácie: 8. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016

Slovenský zamestnávateľ chce spolupracovať s FO – občanom Poľska (nemá trvalý ani prechodný pobyt na Slovensku), aby prezentoval jeho výrobky na území Poľska. Aké sú možnosti zamestnať na dohodu takúto osobu, ak výkon práce bude iba na území Poľska? Aké sú prihlasovacie, odvodové a vlastne všetky povinnosti a je vôbec taká možnosť zamestnania, prípadne iné formy zamestnania?

Dátum publikácie: 1. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 2011

Dobrovoľník nemá nárok na mzdu, tzn. neprihlasuje sa do poisťovní. V prípade, že by sa s dobrovoľníkom dohodla odmena za vykonanú prácu, v takom prípade už nejde o dobrovoľnícku činnosť? Môže sa uzatvoriť dohoda na tento účel?

Dátum publikácie: 23. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec pracoval v roku 2020 na dohodu o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom. Dohoda bola na celý rok, ale peniaze boli vyplatené len za niektoré mesiace. Na potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do riadku 13 sa majú uviesť mesiace, v ktorých bola platná dohoda alebo mesiace, za ktoré bola odmena vyplatená?

Dátum publikácie: 15. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý študuje na zahraničnej vysokej škole dennou formou? Predmetom dohody sú práce z oblasti IT služieb, spracovanie databázy. Výkon práce nie je viazaný miestom prevádzky zamestnávateľa, čiže študent môže pracovať aj z domu, resp. zo zahraničia. Môže si študent uplatniť odvodovú výnimku do 200 €?

Dátum publikácie: 16. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ak má zamestnanec uzatvorené u jedného zamestnávateľa dve rôzne dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zdaňuje sa príjem z nich ako celok alebo každý samostatne? Ako je to s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?

Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnankyňa je celý rok 2019 na rodičovskej dovolenke. U iného zamestnávateľa mala príjem z dohody cca 120 €. Je potrebné jej robiť ročné zúčtovanie dane, prípadne musí podať daňové priznanie?

Dátum publikácie: 13. 1. 2020
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Ako postupovať v prípade odvodov do zdravotnej poisťovne na Slovensku, keď firma zamestnala zamestnanca na dohodu na Slovensku, ktorý vykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby v Rakúsku a tam aj odvádza zdravotné poistenie? Odvody za tohto zamestnanca boli vykonávané iba do Sociálnej poisťovne na Slovensku, ale Sociálna poisťovňa vystavila nárokový formulár PD A1 - uplatnenie právnych predpisov členského štátu. Členský štát určila Slovensko a dohodu medzitým firma ukončila.

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Dôchodca podáva daňové priznanie typu B. Príjem zo závislej činnosti mal 1 200 €, odvody na zdravotné a sociálne poistenie 112,80 €, základ dane 1 087,20 €, zrazený preddavok na daň 206,56 €. Má aj príjem z prenájmu podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov 715 €. Má nárok na odpočítateľnú položku v 1/2 = 50 % z 3 830,02 € (1 915,01 €) a má nárok na vrátenie zaplatenej dane z príjmov?

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016

Spoločnosť potrebuje zamestnať experta – občana Belgicka na dohodu o pracovnej činnosti, pričom miesto výkonu jeho práce bude mimo územia SR (v Belgicku). Aké povinnosti v tomto prípade vyplývajú pre zamestnávateľa na území SR – prihlásenie a odvody do poisťovní, DÚ, prípadne ďalšie povinnosti? Vzniknú spoločnosti povinnosti aj mimo územia SR?

Dátum publikácie: 6. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnávateľ zúčtoval preddavky na daň dohodárovi – poberateľovi starobného dôchodku na základe jeho žiadosti. Išlo o príjem do 1 915,01 €, iný príjem nemal, takže mu zamestnávateľ vrátil všetky zaplatené preddavky na daň. Mohol zamestnávateľ takéto zúčtovanie dane vykonať, keďže ide o dôchodcu – dohodára?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.