16 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Firma chce vyplatiť v hotovosti/na účet peniaze mužovi nebohej zamestnankyne formou daru. Je daný príjem oslobodený od zdanenia? Prípadne treba pripraviť nejakú zmluvu alebo existuje ešte nejaká iná alternatíva?

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nepeňažný benefit - ubytovanie podľa § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov, ktorý je oslobodený od dane do 100 eur, je tiež oslobodený aj od odvodov do SP a ZP? Ak áno, podľa ktorých ustanovení zákonov?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnankyňa má v užívaní služobný byt. Nájom hradí firma, túto čiastku zamestnankyni zdaňuje mesačne ako nepeňažný príjem. Zamestnankyni sa byt menil, a to ešte k 1. 1. 2019, v novom byte je vyšší nájom o 400 €. Zamestnávateľ však naďalej zdaňoval pôvodnú sumu. Tejto zamestnankyni vykonal aj ročné zúčtovanie dane 2019 a tiež podal Hlásenie za rok 2019. Ako dať túto situáciu ohľadom dane a poistného do poriadku, aby bolo všetko v súlade so zákonom?

Dátum publikácie: 17. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

S. r. o., platiteľ DPH, je lekáreň (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) a dostala od držiteľa – Unipharma dve vstupenky na Unipharma Show. Tieto dve vstupenky Unipharma vyfakturovala s. r. o., kde základ dane je 400 € a DPH 80 €. Na Unipharma Show sa zúčastnili konateľ – zamestnanec s. r. o. a magistra, v súčasnosti na rodičovskej dovolenke. Faktúra za vstupenky je z 12/2019. Ako správne postupovať v tomto prípade?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 25. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný benefit vo forme finančnej podpory pôžičky (príspevok). V pravidlách poskytovania benefitov je uvedené:

„V prípade skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo dôvodného prepustenia zamestnanca má zamestnanec povinnosť vrátiť príspevok spoločnosti vo výške príspevku poskytnutého v posledných 24 mesiacoch pred skončením pracovného pomeru. V prípade trvania pracovného pomeru viac ako 2 roky nemusí zamestnanec tento príspevok vrátiť.“

Finančnú podporu pôžičky zamestnancom zamestnávateľ poskytuje mesačne v hrubom, t. j. je predmetom zdanenia a zákonných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie (zamestnanca aj zamestnávateľa).

Povinnosť zamestnanca vrátiť príspevok má záujem ošetriť legislatívne dohodou o finančnej podpore pôžičky.

1. Môže zamestnávateľ vrátenie poskytnutého príspevku (pri porušení podmienok) realizovať z hrubej mzdy zamestnanca mínusovou položkou v hrubom?

Napríklad: zamestnanec má základnú hrubú mzdu 800 eur, mesačne mu zamestnávateľ poskytuje finančnú podporu pôžičky 20 eur, t. j. jeho hrubý mesačný príjem celkom je 820 eur. Zamestnanec skončil pracovný pomer po 1 roku, príspevok mu bol poskytovaný 6 mesiacov (t. j. vo výške 6 * 20 eur = 120 eur). Pri zúčtovaní poslednej mzdy sa môže vrátenie príspevku realizovať nasledovne:

Základná hrubá mzda 800 eur

Finančná podpora pôžičky – 120 eur (vrátane príspevku za 6 mesiacov)

Hrubý príjem celkom 680 eur

2. Alebo sa má realizovať vrátenie finančnej podpory pôžičky formou zrážky zo mzdy, t. j. z čistej mzdy zamestnanca?

V tomto prípade znížené o zaplatenú daň a sociálne a zdravotné odvody zamestnanca (20 * 13,4 % odvody = 2,68 eura a 20 * 19 % daň = 3,8). To znamená že mesačná podpora pôžičky pre zamestnanca v čistom je 20 – 2,68 – 3,8 = 13,52 eura * 6 mesiacov poskytovania podpory = 81,12 eura.

Týchto 81,12 eura by bolo realizovaných zrážkou z čistej mzdy zamestnanca?

Dátum publikácie: 6. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnancovi bolo poskytnuté služobné vozidlo na súkromné účely. Obstarávaciu cenu vozidla zamestnávateľ zdaňuje 1 % podľa zákona. Čo sa týka PHL za súkromné km, tie prepláca zamestnancovi zamestnávateľ. Ak zamestnanec minul v jednom mesiaci za súkromné km napr. 30 €, táto hodnota mu bude prislúchať vo forme nepeňažného príjmu, za ktorý zaplatí odvody a daň. Je možné, aby zamestnávateľ (ak sa tak rozhodne) navýšil nepeňažný príjem (vo forme PHL za súkromné km) o tieto odvody a daň?

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako sa zdaňuje bezúročná pôžička poskytnutá zamestnancovi zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 19. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť sa rozhodla vyplácať manželke zomretého zamestnanca príspevok.
Ako sa na tento príspevok pozerať z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia?
Ako sa príspevok posudzuje z daňového hľadiska?
Ako je to v prípade, ak je príspevok vyplácaný bežnou s. r. o. a v prípade, ak by bol vyplácaný veľvyslanectvom, ktoré nie je registrované ako platiteľ dane?

Dátum publikácie: 20. 2. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zamestnancom boli poskytnuté vianočné balíčky (nie zo sociálneho fondu) v sume 20 € na základe faktúry od dodávateľa. V tejto sume boli v decembrovej výplate zahrnuté do nepeňažného príjmu, z ktorého bola zamestnancom zrazená daň aj odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. V januári prišla oprava faktúry, podľa ktorej jeden balíček stál 10 €. Je možné v januárovej výplate nahrať nepeňažný príjem mínusom a tým znížiť základ pre odvody a daň? Alebo je možné opravu nepeňažného príjmu nahrať v rámci ročného zúčtovania miezd?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.