8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 8. 8. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Zdanenie príjmu: Jediný spoločník dvoch spoločností s ručením obmedzeným chce za odplatu v roku 2017 previesť na základe dvoch samostatných zmlúv o prevode obchodného podielu celý svoj obchodný podiel v jednej aj druhej spoločnosti na tretiu osobu (t. j. chce predať obchodný podiel v oboch firmách, ktoré vlastní).

Dátum publikácie: 3. 7. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Akciová spoločnosť ide vyplácať podiely na zisku za rok 2016 nemeckej právnickej spoločnosti, ktorá je jej jediným akcionárom. Platí pravidlo, že sa táto dividenda nezdaňuje? Musí nemecká právnická osoba zaplatiť odvod do zdravotnej poisťovne 14 %?  

Dátum publikácie: 30. 6. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zamestnanec (na základe dohody so zamestnávateľom) získal pred niekoľkými rokmi zamestnanecké akcie, ale s „podmienkou“, že s nimi bude môcť voľne nakladať až po uplynutí x rokov, keď splní zamestnávateľom stanovené firemné ciele a úlohy. Dovtedy budú akcie blokované. Teraz (po splnení časových a obchodných podmienok) sa akcie pre zamestnanca uvoľnili a on s nimi môže ľubovoľne nakladať. Zamestnanec sa ale rozhodol, že ich zatiaľ nechce predať, ale ponechá si ich a s predajom počká. To, že sa akcie preňho uvoľnili a získal právo s nimi nakladať, sa považuje za nepeňažný príjem (resp. benefit získaný od zamestnávateľa) a hodnota akcií mu má byť zdanená? Alebo k zdaneniu dôjde, až keď sa rozhodne ich predať? Zamestnanec za získanie akcií neplatil.

Dátum publikácie: 2. 5. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 2. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť, resp. spoločníci predávajú svoj podiel, resp. predávajú celú spoločnosť vrátane názvu, majetku, zamestnancov a pod. V obchodnom registri budú zrušení pôvodní spoločníci a nahradenými novými. Doterajší spoločníci založili spoločnosť v roku 1992 a odvtedy sú na trhu. Podiel alebo hodnota podielu bude vo vyššej výške, pretože sa zohľadní majetok spoločnosti, ako aj jej postavenie na trhu. Podlieha vyplatený podiel spoločníkom dani z príjmu FO alebo nejakým odvodom?

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2018

Aké odvodové a daňové povinnosti za rok 2016 a 2017 vyplývajú pre spoločníka, ktorý predáva svoj obchodný podiel? Obchodný podiel nadobudol v 2/2008 za 1 461 € a predáva ho za 160 000 €, s tým, že prvú splátku 100 000 € dostal v 11/2016 a druhú splátku 60 000 € dostane v r. 2017 a až po zaplatení druhej splátky bude prevedený celý jeho obchodný podiel na zvyšných štyroch spoločníkov aj so zápisom v obchodnom registri. Tento spoločník je už poberateľom starobného dôchodku, a preto si neuplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Dátum publikácie: 21. 3. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2017

Fyzická osoba (majiteľ lesa) predala drevo. Môže sa to posudzovať ako príležitostný predaj podľa § 8 zákona o dani z príjmov? Môže si pritom uplatniť aj náklady? 

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 10. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2017

Vlastník bytu je zároveň aj predsedom spoločenstva. Vzhľadom nato, že vlastníci bytov nemajú záujem na chode spoločenstva, vedenie účtovníctva ostalo na predsedovi spoločenstva, aj jeho spracovanie, ako aj vyhotovenie zápisu zo schôdze. Na poslednej schôdzi sa odsúhlasilo, že toto účtovníctvo spracuje manželka predsedu za odmenu v sume 400 €. Stačí k tomu zápis zo schôdze vlastníkov, kde s uvedeným vyjadrila súhlas nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov, alebo je potrebné na výkon uvedenej činnosti uzatvoriť zmluvu? Kto má uvedenú zmluvu podpísať? V spoločenstve je aj podpredseda, ktorý sa na uvedenej schôdzi nezúčastnil. Aké ďalšie povinnosti vyplývajú z vyplatenej odmeny za spracovanie účtovníctva?

Dátum publikácie: 20. 4. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 4. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť poskytuje administratívne služby. Je povinnosť evidencie v ERP?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.