11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ má nútene zatvorené prevádzky, niektoré v nákupných centrách má ešte stále zatvorené a výrazne mu klesli tržby. Pre splnenie získania príspevku pre zamestnávateľa je podmienka mať aj zaplatené dane. Zamestnávateľ ale nemá dostatok financií na zaplatenie splatnej DPH. V zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak v zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane atď., znamená to naozaj, že zamestnávateľ má daňový nedoplatok, a teda nemá dôvod žiadať o odklad správcu dane?

Dátum publikácie: 3. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňovník vlastní zamestnanecké akcie spoločnosti so sídlom v Londýne. V roku 2019 mu bola vyplatená dividenda. Má si podať daňové priznanie? Treba odviesť aj zdravotné odvody?

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR bolo rozhodnuté, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd boli porušené postupom okresného súdu. V zmysle uvedeného Ústavný súd SR rozhodol, že priznáva finančné zadosťučinenie. Podlieha uvedená suma odvodom a dani?

Dátum publikácie: 19. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO so zdravotným postihnutím uzatvoril zmluvu podľa Občianskeho zákonníka s pracovným asistentom o výkone pracovnej asistencie v zmysle § 59 zákona o službách zamestnanosti. Aké postavenie a aké odvodové povinnosti má v tomto prípade pracovný asistent? 

Dátum publikácie: 15. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť chce vyplatiť študentom za účasť v študentskej súťaži vyhlásenej spoločnosťou odmenu. Akou formou? Vyplatiť im to ako výhru? Suma má byť už zdanená? Aké údaje sú potrebné od uchádzačov, resp. bude nutné s nimi podpísať zmluvu?

Dátum publikácie: 24. 4. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Profesionálny športovec má uzatvorenú profesionálnu zmluvu s klubom a má príjem zo závislej činnosti. Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa v zmysle zákona o športe nezrážajú, zráža sa iba daň zo mzdy. Športovec je povinný sa prihlásiť ako dobrovoľný platiteľ do zdravotnej poisťovne. Dajú sa tieto povinné odvody do zdravotnej poisťovne uplatniť pri podaní daňového priznania za rok 2016? Kde sa uvedú? Podáva sa daňové priznanie A? Iné príjmy ako za výkon profesionálneho športovca nemal.

Dátum publikácie: 24. 4. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Konateľ s. r. o. predal svoju spoločnosť k 31. 12. 2016. Od 1. 1. 2017 nemá účasť na základnom imaní spoločnosti a ani nevystupuje na žiadnej pozícii v predmetnej s. r. o. Spoločnosť na valnom zhromaždení v marci 2017 rozhodla, že bývalému konateľovi vyplatí podiel na zisku za rok 2016. Aké povinnosti má tento už bývalý konateľ s. r. o. (v súčasnosti starobný dôchodca) z pohľadu dane z príjmov a odvodov do zdravotnej či Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2018

Aké odvodové a daňové povinnosti za rok 2016 a 2017 vyplývajú pre spoločníka, ktorý predáva svoj obchodný podiel? Obchodný podiel nadobudol v 2/2008 za 1 461 € a predáva ho za 160 000 €, s tým, že prvú splátku 100 000 € dostal v 11/2016 a druhú splátku 60 000 € dostane v r. 2017 a až po zaplatení druhej splátky bude prevedený celý jeho obchodný podiel na zvyšných štyroch spoločníkov aj so zápisom v obchodnom registri. Tento spoločník je už poberateľom starobného dôchodku, a preto si neuplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Dátum publikácie: 7. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Študent VŠ v priebehu roka zarobil na Google stránke propagáciou videí cca 3 000 €. Pri podaní daňového priznania si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na seba alebo tu ide o neaktívny príjem? Môže si odpočítať paušálne výdavky?

Dátum publikácie: 2. 12. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Na základe zmluvy o zlúčení dvoch spoločností s r. o. nastávajú tieto skutočnosti:

  • podpísanie zmluvy o zlúčení dňa: 24. 10. 2016,
  • výpis z obchodného registra o zrušení spoločnosti: 28. 10. 2016.

Ako správne zaúčtovať mzdy spoločnosti, ktorá zaniká a ako to bude s odvodmi a výkazmi do poisťovní a tiež ako postupovať u právneho nástupcu zanikajúcej spoločnosti?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.