24 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 30. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 8. 2014

Firma má zamestnancov, ktorí sú zaradení do 2. skupiny rizika prác. Noví zamestnanci absolvujú vstupnú lekársku prehliadku, sú to skladníci pracujúci aj na vysokozdvižných vozíkoch (VZV), administratíva, predavači. Je daňovým nákladom preplatenie vstupných lekárskych prehliadok všetkým novým zamestnancom?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Treba do príjmov za rok 2019 zahrnúť aj príjem na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku pre aktívnych mladých UoZ (uchádzač o zamestnanie) v rámci národného projektu "Reštart pre mladých UoZ 2"? Ide o príspevky pod záštitou Európskeho sociálneho fondu z úradu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Podmienkou poskytovania príspevkov je nájdenie si zamestnania evidovaným mladým nezamestnaným do 29 rokov, ktorý bol vedený v evidencii UoZ bezprostredne pre vznikom pracovného pomeru min. 1 mesiac.

Dátum publikácie: 7. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnanec (otec dieťaťa do 3 rokov veku) má po dohode so svojou manželkou záujem čerpať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne.

Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa) poberať dávku materské zo Sociálnej poisťovne a súčasne mať v tomto období v tej istej spoločnosti uzatvorený iný pracovnoprávny vzťah, pracovať a poberať mzdu? V akej výške budú platené odvody zamestnancom a zamestnávateľom z tohto príjmu a ako bude tento príjem zdaňovaný?

Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa) poberať dávku materské zo Sociálnej poisťovne a súčasne mať v tomto období v inej spoločnosti uzatvorený pracovnoprávny vzťah, pracovať a poberať mzdu? V akej výške budú platené odvody zamestnancom a zamestnávateľom z tohto príjmu a ako bude tento príjem zdaňovaný?

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec dostal od svojho zamestnávateľa finančný dar vo výške 200 €. Zamestnávateľ na potvrdení uviedol, že tento finančný dar podlieha dani z príjmov v zmysle § 5 zákona. Bude tento finančný dar zahrnutý medzi ostatné príjmy, ale bude oslobodený od dane, keďže jeho hodnota je nižšia ako 350 €?

Druhý zamestnanec dostal od Orange Slovensko, a. s. voucher k platobnej karte UniCredit v hodnote 429,50 €. Príjem z tejto výhry nad 350 € sa zahŕňa do ostatných príjmov podľa § 8?

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2019

Zamestnancom chce spoločnosť poskytovať stravu bezodplatne. Spoločnosť má priestory, kde si varí. Spoločnosť je mäsiarska firma, platiteľ DPH. Suroviny má k dispozícii a niečo si aj dokúpi. Môže jedlo poskytnúť zamestnancom zdarma alebo zamestnanci si musia zaplatiť aspoň časť? Ako je to s DPH? Ako postupovať pri účtovaní? 

Dátum publikácie: 30. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnávateľ vyhlásil súťaž pre zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce. Štatút súťaže – trvanie a vyhodnotenie súťaže: súťaž celoročná, t. j. vyhlásená na 12 mesiacov, súťaž sa vyhodnocuje mesačne. Cena do súťaže je kredit na palivovej karte – karty na opakovateľné dobíjanie kreditu 50 eur. Prvý mesiac výherca dostane kartu s kreditom 50 eur a druhý mesiac, ak mu vznikne nárok na ďalších 50 eur, tak sa mu karta dobije znova. Už sa mu neposiela ďalšia karta. Ako sa posudzuje takáto výhra z hľadiska dane z príjmov fyzickej osoby a z pohľadu posúdenia daňovej uznateľnosti nákladov právnickej osoby?

Dátum publikácie: 24. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť sa rozhodla dať zamestnancom bezplatne mobily, ktoré už boli odpísané. Spoločnosť zamestnancom zdaní nepeňažný príjem v sume trhovej ceny mobilov. Ide v tomto prípade o dodanie tovaru za protihodnotu? Má spoločnosť povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty?

Dátum publikácie: 19. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť poskytuje zamestnancom zvýšenie profesijnej kvalifikácie. Ide o odborné vzdelávanie spojené so skúškou. Sú výdavky spoločnosti na túto službu vzdelávania pre zamestnancov daňovým výdavkom? Považuje sa toto poskytnuté vzdelanie za nepeňažný príjem zamestnanca? Ak áno, je potrebné ho zdaniť?

Dátum publikácie: 11. 6. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Je kúpa vody a prenájom výdajného stojana vody daňovým nákladom? Spoločnosť vo svojich kanceláriách po Slovensku používa prenajatý výdajný stojan a kupuje vodu v bareloch (18,9 lit). Sú z pohľadu dane z príjmov takto vynaložené náklady daňovo uznané? Výdajné stojany s vodou sú umiestnené aj na miestach, kde je verejný vodovod a teoreticky by zamestnanci mohli piť aj vodu z vodovodu. Je tento výdavok posúdený ako neoprávnený výdavok (náklad)?

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

1 % vstupnej ceny vozidla a vstupy do fitnescentra kúpené firmou, ktoré sú poskytnuté zo sociálneho fondu, tiež vstupujú do základu dane a aj do odvodov?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.