42 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 6 Tdo 21/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 6. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2016

V zmysle § 86 ods. 1 Trestného zákona trestnosť trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 278 Trestného zákona zaniká vtedy, ak páchateľ dodatočne zaplatil dlžné poistné...

Spisová značka: C-179/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 23. 2. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2016

1. Maďarsko tým, že zaviedlo a ponechalo v platnosti režim rekreačnej karty Széchenyi, upravený nariadením vlády č. 55/2011...

Spisová značka: C-361/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 9. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 9. 2015

Slovenská republika tým, že odmietla priznať vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení...

Spisová značka: C-543/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 6. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 6. 2015
Článok 27 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných...
Spisová značka: C-51/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 29. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 6. 2015
1. Článok 31 ods. 3 smernice Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa...
Spisová značka: C-268/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 9. 10. 2014
Článok 22 ods. 2 druhý pododsek nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a...
Spisová značka: C-375/12
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 13. 3. 2014
Články 49 ZFEÚ, 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, podľa ktorej ak rezident tohto členského štátu, ktorý je...
Spisová značka: C-177/12
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 10. 2013
Článok 1 písm. u) bod i) a článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne...
Spisová značka: C-181/12
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2013
Články 56 ES a 58 ES sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu týkajúcej sa výpočtu dane z dedičstva, ktorá v prípade dedenia nehnuteľnosti...
Spisová značka: C-555/11
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 10. 2013
Ustanovenia článku 2 bodu 3 druhého odseku v spojení s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia sa majú...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.