30 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 7. 3. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 3. 2017

Započíta sa invalidný dôchodok do zdaniteľného príjmu pri podaní daňového priznania fyzickej osoby, poberateľa invalidného dôchodku?

Dátum publikácie: 10. 2. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2019

Môže si zamestnanec, starobný dôchodca, uplatniť v ročnom zúčtovaní dane nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ak manželka je k 1. 1. 2016 poberateľkou starobného dôchodku a zároveň poberá peňažný príspevok za opatrovanie?

Dátum publikácie: 16. 9. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zamestnanec, ktorý dovŕši 62 rokov 21. 4. 2017, má predĺžený odchod do starobného dôchodku o 76 dní, takže nárok na starobný dôchodok mu nevznikne vo veku 62 rokov, ale neskôr. Zamestnanec od svojich 18 rokov pracuje a nebol nikdy vedený v evidencii nezamestnaných na úrade práce. Ak zamestnanec požiada o dôchodok už od 1. 2. 2017, budú mu odpočítané percentá za predčasný dôchodok?

Dátum publikácie: 27. 4. 2016
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2017

S. r. o., platiteľ DPH, zamestnávala v prevádzke troch zamestnancov. K 1. 6. 2015 zamestnala aj štvrtého zamestnanca, ktorý je zároveň zdravotne postihnutý. Zároveň bol s. r. o. priznaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR štatút chráneného pracoviska. Vzťahuje sa na s. r. o. výnimka z platenia daňovej licencie, ak má priznaný štatút chráneného pracoviska, ale len jeden zo zamestnancov je zdravotne postihnutý?

Dátum publikácie: 19. 1. 2016
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 10. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Spoločník v slovenskej s. r. o. je zamestnaný v pracovnom pomere v Českej republike. Z tohto dôvodu je poistený na zdravotné a sociálne poistenie v Českej republike. Slovenská s. r. o. chce tomuto spoločníkovi vyplatiť dividendy za rok 2014. Do ktorej zdravotnej poisťovne má zaplatiť odvody z dividend, ak je spoločník prihlásený do českej zdravotnej poisťovne?

Dátum publikácie: 11. 1. 2016
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2015

Vstupuje nevyplatený príjem zo závislej činnosti do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie? Zamestnávateľ zúčtoval na výplatu príjem zo závislej činnosti, ktorý ale v dôsledku jeho platobnej neschopnosti nebol zamestnancovi vyplatený. Po ukončení roka vystavil zamestnancovi, ktorý už u neho nepracoval, opravné potvrdenie o zúčtovaných príjmoch, kde bol uvedený už skutočný – nižší príjem zo závislej činnosti aj nižšie poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Zamestnancovi v rámci ročného zúčtovania dane vznikol preplatok dane, keďže daň sa platí len z príjmov vyplatených do 31. 1. nasledujúceho roka. Prejaví sa to podobným spôsobom aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia? Alebo musí zamestnanec platiť zdravotné poistenie aj z príjmu, ktorý mu nebol vyplatený?

Dátum publikácie: 25. 11. 2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Spoločnosť s r. o. chce vyplatiť dividendy zamestnancom bez účasti na základnom imaní. Ak by sa napríklad zamestnancovi vyplatili dividendy v sume 5 000 eur, jeho mzda je 1 500 eur, aké odvody sa budú z dividend platiť? Musí si zamestnanec podať daňové priznanie z dôvodu vyplatenia dividend? Aké bude účtovanie?

Dátum publikácie: 12. 10. 2015
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 2. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2018
  1. Študent ukončil v máji 2015 prvý stupeň VŠ, získal titul bakalár. V októbri 2015 sa zapíše na druhý stupeň tej istej VŠ. Má tento študent nárok na daňový bonus za mesiace jún, júl, august 2015? Zamestnávateľ daňový bonus vypláca bez prerušenia aj za uvedené mesiace?
  2. Študent ukončil v máji 2015 prvý stupeň VŠ, získal titul bakalár. Prihlási sa na inú VŠ pre štúdium na 2. stupni VŠ, kde musí robiť prijímacie pohovory. Daného študenta prijmú na VŠ na 2. stupeň. Predpokladaný zápis na VŠ 2. stupňa je september 2015. Môže zamestnávateľ vyplácať daňový bonus aj za mesiace jún, júl, august 2015 bez prerušenia?
Dátum publikácie: 16. 9. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ako má zamestnávateľ postupovať v prípade vyplatenia náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, keď zamestnanec dňa 20. 7. 2015 odpracoval počas svojej zmeny 2,5 hodiny a potom odišiel k lekárovi a ten ho uznal za dočasne pracovne neschopného od 20. 7. 2015? Musí si zamestnanec neodpracované hodiny nadpracovať? Prípadne ako má zamestnávateľ riešiť túto situáciu?

Dátum publikácie: 10. 9. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2012
Právny stav do: 31. 1. 2016

Zamestnanec v máji 2015 oznámil zamestnávateľovi, že od marca 2012 mu bol spätne priznaný starobný dôchodok. Má zamestnanec nárok na nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2015? Aké odvody má ako starobný dôchodca platiť?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.