46 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2021

Základným dokladom evidencie v súvislosti s poskytovaním mzdy je mzdový list zamestnanca. Pri uzatváraní ročných mzdových listov je vhodné skontrolovať aj doklady preukazujúce uplatnené nároky zamestnancov, napr. na nezdaniteľnú časť základu dane, na daňový bonus na vyživované deti a iné.

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 30. 6. 2021

Suma životného minima sa ustanovuje každý rok k 1. júlu a ani rok 2020 nie je výnimkou. Životné minimum by malo predstavovať minimálnu hranicu na akceptovateľný životný štandard fyzickej osoby, pod ktorou nastáva spoločnosťou neakceptovateľný stav hmotnej núdze. Od 1. 7. 2020 ho ustanovilo opatrenie č. 174/2020 Z. z.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 8. 2019

Základné pravidlá pri zamestnávaní poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku, rozlíšenie zamestnávania na základe pracovnej zmluvy a na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce; sumárne informácie, na aké dávky majú nárok vrátane príkladov z praxe.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 8. 2019

Poberatelia starobného dôchodku môžu pracovať v pracovnom pomere – na základe pracovnej zmluvy a na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 8. 2019

Ak sa poberateľ predčasného starobného dôchodku zamestná v pracovnom pomere – na základe pracovnej zmluvy – zanikne mu nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. 

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 4. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2018

S účinnosťou od 1. 7. 2018 budú mať poberatelia dôchodkov v súlade s § 4 zákona o sociálnom poistení, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, rovnakú výhodu v oblasti sociálneho poistenia ako študenti. Prinášame prehľad povinností zamestnávateľa na základe uzatvorených dohôd.

Dátum publikácie: 4. 6. 2018
Autor: Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.
Právny stav od: 1. 6. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Druhý balík vládnych opatrení obsahuje opatrenia na podporu rodinného podnikania. Uvedené opatrenia obsahujú dôvody na zmeny, popis záťaže a nákladov pre podnikateľov, znenie príslušných paragrafov zákonov a samotné znenie opatrenia aj s termínom realizácie. Cieľom druhého balíka je schváliť súbor 25 opatrení v rôznych oblastiach hospodárstva.

Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Článok sa venuje právnym udalostiam, ktoré nastanú smrťou zamestnanca. Všetky povinnosti spojené so zánikom sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni plní zamestnávateľ. Na príkladoch rozoberáme, ako smrť zamestnanca ovplyvní nevyrovnané nároky medzi zamestnávateľom a zomrelým, resp. jeho pozostalými.

 

Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Smrť zamestnanca a jej dôsledky na pracovnoprávne vzťahy – Zaujal vás tento príspevok? Zistite, čo ste si zapamätali.

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.