Vyhľadávanie > Rozhodnutia – autorsky spracované > Dávky (nemocenské, úrazové ...)
72 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 8CoPr/5/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 3. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021

I. Pokiaľ žalobca mal príjem v rokoch 2013 a 2015 z titulu dohody o vykonaní práce, jednalo sa o ojedinelý a nízky príjem z tejto práce a potom pokiaľ sa žalobca aj zapojil do...

Spisová značka: 7So/2/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 2. 2021

Je potrebné zdôrazniť, že zámerom zákonodarcu bolo zákonom č. 328/2002 určiť, aby pomerná výška výsluhového dôchodku bola vyššia, ako keby vojakom bola doba profesionálnej...

Spisová značka: 9So/139/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2019

Zvýšenie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku na minimálny dôchodok patrí poberateľovi tejto dôchodkovej dávky len počas obdobia, pokým...

Spisová značka: 44Sa/6/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 7. 2018

Určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je výhradne medicínskou otázkou, o ktorej rozhoduje posudkový lekár sociálneho poistenia a podanie lekárskeho...

Spisová značka: 9So/187/2015
R číslo: 32/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2018

I. Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k...

Spisová značka: 27Sa/3/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 9. 2017

Žalobca sa domáha prieskumu odborného posudku o invalidite, ktorý vydal posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ktorý ako taký je súčasťou, resp. prílohou rozhodnutia...

Spisová značka: 20Sa/15/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 9. 2017

Ak ide o podanie, ktorým sa osoba domáha preskúmania rozhodnutia v sociálnych veciach, považuje sa takéto podanie za žalobu (§ 31 ods. 2 SSP), ktorá musí okrem náležitostí podľa...

Spisová značka: 4To/26/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 4. 2017

Rozhodovať o povinnosti poberateľa nemocenskej dávky vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume ako patrili, patrí do pôsobnosti Sociálnej poisťovne,...

Spisová značka: 1 So 34/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 1. 12. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 4. 2017

Konanie vo veciach dôchodkovej dávky je konaním návrhovým, v ktorom má účastník povinnosť preukázať dôvodnosť svojho nároku, resp. uviesť argumenty a dôkazy preukazujúce...

Spisová značka: 1 So 18/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2017

Pokiaľ zákonodarca uviedol, že starobné dôchodky sa za určených podmienok považujú za výsluhové dôchodky podľa zákona č. 328/2002 Z. z., je zrejmé, že tieto starobné dôchodky sú...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.