54 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

Dátum publikácie: 30. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce opravuje stroje a zariadenia, kde si vedie aj evidenciu dochádzky, kde pracuje aj v soboty a nedele. Má nárok na príplatok za sobotu a nedeľu?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2014

Starobný dôchodca má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce, kde už odpracuje 350 hodín. Môže zamestnávateľ uzatvoriť s týmto dôchodcom aj dohodu o pracovnej činnosti, kde bude pracovať 10 hodín týždenne? Započítavajú sa hodiny z dohody o pracovnej činnosti do počtu 350 hodín ročne? Môžu byť obidve dohody uzatvorené súbežne?

Dátum publikácie: 7. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Je povinnosťou zamestnávateľa vystaviť zápočtový list pri ukončení dohody?

Dátum publikácie: 4. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2014

Zamestnávateľ potrebuje zamestnať na dva dni osobu na dozor a dodržiavanie čistoty na mobilnom WC, ktorá by mala odpracovať viac ako 10 hodín. Môže byť uzatvorená dohoda o vykonaní práce s nepravidelným príjmom?

Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Koľko hodín denne a týždenne môže pracovať 16-ročný brigádnik?

Dátum publikácie: 7. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ uzatvoril so študentom dohodu o brigádnickej práci študenta v októbri 2020 a prihlásil ho do Sociálnej poisťovne na pravidelný príjem bez dôchodkového poistenia. Teraz v dôsledku pandémie sa stáva, že v niektorých mesiacoch zamestnávateľ nemá akú prácu študentovi prideliť, čiže študent nemá v niektorom mesiaci žiadny príjem. Musí ho zamestnávateľ odhlásiť zo Sociálnej poisťovne v danom mesiaci, keď nemá príjem?

Dátum publikácie: 15. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý študuje na zahraničnej vysokej škole dennou formou? Predmetom dohody sú práce z oblasti IT služieb, spracovanie databázy. Výkon práce nie je viazaný miestom prevádzky zamestnávateľa, čiže študent môže pracovať aj z domu, resp. zo zahraničia. Môže si študent uplatniť odvodovú výnimku do 200 €?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 2011

Má zamestnávateľ povinnosť dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní prihlásiť do poisťovní na základe dohody o vykonaní práce alebo má s nimi spísať zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, ktorá nebude zakladať povinnosť prihlásenia do poisťovní?

Dátum publikácie: 9. 11. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 30. 12. 2018

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce je od 31. 10. 2020 práceneschopný a 10 dní je v karanténe. Má zamestnávateľ nahlásiť do zdravotnej poisťovne začiatok tejto PN kódom 1O a po skončení karantény aj koniec?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2017

V § 6 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o službách zamestnanosti je uvedené, že uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za určitých podmienok u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Čo znamená toto časové ohraničenie „bezprostredne“?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.