48 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

Dátum publikácie: 15. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý študuje na zahraničnej vysokej škole dennou formou? Predmetom dohody sú práce z oblasti IT služieb, spracovanie databázy. Výkon práce nie je viazaný miestom prevádzky zamestnávateľa, čiže študent môže pracovať aj z domu, resp. zo zahraničia. Môže si študent uplatniť odvodovú výnimku do 200 €?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 2011

Má zamestnávateľ povinnosť dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní prihlásiť do poisťovní na základe dohody o vykonaní práce alebo má s nimi spísať zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, ktorá nebude zakladať povinnosť prihlásenia do poisťovní?

Dátum publikácie: 9. 11. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 30. 12. 2018

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce je od 31. 10. 2020 práceneschopný a 10 dní je v karanténe. Má zamestnávateľ nahlásiť do zdravotnej poisťovne začiatok tejto PN kódom 1O a po skončení karantény aj koniec?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2017

V § 6 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o službách zamestnanosti je uvedené, že uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za určitých podmienok u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Čo znamená toto časové ohraničenie „bezprostredne“?

Dátum publikácie: 29. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2014

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s upratovačkou? Upratovacie práce by vymedzil úlohami, napríklad umývanie okien, čistenie a údržba sanitárnych priestorov, čistenie čalúnených stoličiek a pod.? Alebo v tomto prípade ide o dohodu o pracovnej činnosti?

Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnankyňa je celý rok 2019 na rodičovskej dovolenke. U iného zamestnávateľa mala príjem z dohody cca 120 €. Je potrebné jej robiť ročné zúčtovanie dane, prípadne musí podať daňové priznanie?

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Pri zamestnancoch pracujúcich na dohody má zamestnávateľ riešiť stupeň náročnosti práce, a teda výšku minimálnej hodinovej mzdy k jeho pozícii tak, ako je to pri zamestnancoch na pracovný pomer?

Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 11. 2013

V akej výške bude platiť dohodár odvody na zdravotné poistenie v prípade, že má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom od 8. 7. 2019 do 8. 7. 2019, teda na jeden deň, ak jeho vymeriavací základ je 100 € a dohodárovi bol priznaný invalidný dôchodok od 20. 7. 2019, teda až po ukončení dohody?

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zamestnávateľ chce prijať zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti na dva mesiace na pomocné práce na stavbe. Musí aj uvedený dohodár absolvovať vstupnú lekársku prehliadku?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2009

U zamestnávateľa pracuje dohodár – študent, ktorý pracuje aj v sobotu, kde okrem odmeny mu patria aj príplatky za sobotu. Odmena nevstupuje do vymeriavacieho základu pre tvorbu sociálneho fondu, ale ako je to s príplatkami za sobotu u tohto dohodára (keďže pri zamestnancoch v pracovnom pomere tieto príplatky vstupujú do základu na tvorbu sociálneho fondu)?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.