Vyhľadávanie > Odborné články > Motivácia a benefity
41 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok analyzuje cez platný a účinný právny stav možnosti, za ktorých sa aj osoby pracujúce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru môžu dostať k stravovaniu podľa Zákonníka práce, keďže zákonný nárok na stravovanie nemajú.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Charakter, vnútorná motivácia a kreativita. Tieto nadčasové základné vlastnosti potrebné pre vstup zamestnanca do firmy uplatňoval už Tomáš Baťa. Svojím postojom k životu a práci inšpiruje aj v súčasnosti. Práve on ako jeden z prvých si uvedomil, že motivácia zamestnancov spolu so sebadisciplínou je kľúčom k vybudovaniu prosperujúcej a rastúcej firmy.

Dátum publikácie: 12. 8. 2021
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prosperita firmy bezprostredne závisí od potenciálu kvalitných a vysoko výkonných pracovníkov, ktorí ju obohatia o nové myslenie, nové výrobky alebo služby, výnimočné nápady, čím zabezpečia jej prosperitu. Práve starostlivosť firmy o spokojnosť zamestnancov sa prejaví na prosperite a efektívnosti, prispeje k vyššej motivácii a lepšiemu pracovnému výkonu zamestnancov.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Práca z domu sa počas pandémie ochorenia Covid-19 stala dôležitým nástrojom ochrany zdravia zamestnancov a nástrojom na zabezpečenie chodu firiem, i keď v obmedzenom režime. Možno očakávať, že práca z domu ako zamestnanecký benefit alebo ako trvalá forma výkonu práce zostane aktuálna aj po skončení pandémie.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Pre prácu z domu je charakteristické, že ju zamestnanec vykonáva z domácnosti príležitostne, so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním a za predpokladu, že to druh vykonávanej práce umožňuje.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa podľa Zákonníka práce vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve, kde sa dohodnú podmienky výkonu práce, predovšetkým pokiaľ ide o miesto výkonu práce, spôsoby a prostriedky, prostredníctvom ktorých sa táto práca vykonáva. 

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zo Zákonníka práce automaticky nevyplýva zamestnancovi nárok na náhradu vynaložených nákladov v súvislosti s používaním vlastného náradia, zariadenia alebo iných predmetov používaných pri práci v domácnosti, zamestnávateľ však môže v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť ich používanie a určiť spôsob preukazovania nákladov na ich používanie.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Napriek práci hoome-office ci telepráci zamestnávateľ nesmie zanedbať povinnosť oboznamovať zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Aj pri výkone práce z domu alebo domáckej práce alebo telepráce ide o výkon práce, počas ktorého zamestnancovi vzniká nárok na zabezpečenie stravovania, ak zamestnanec vykonáva prácu z domácnosti viac ako štyri hodiny denne.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len so súhlasom zamestnanca. Tento súhlas nie je potrebný, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutej práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.