9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnankyňa pracuje u zamestnávateľa od 14. 7. 2008, pričom čerpala do júna 2020 materskú a rodičovskú dovolenku. Zamestnankyňa chce nastúpiť do práce a čerpať si dovolenku. Jej základná zložka mzdy je 830 € plus prémie do 220 €, ktoré závisia od rozhodnutia zamestnávateľa. Ďalšie odmeny sa riadia splnením stanovených cieľových úloh, ktoré sú súčasťou pracovnej zmluvy. Akým spôsobom má zamestnávateľ vypočítať dovolenkový priemer? Z akej sumy má zamestnávateľ vychádzať?

Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnankyňa je na PN od 20. 4. 2020, zároveň s ňou zamestnávateľ skončil pracovný pomer 20. 4. 2020 podľa § 68 Zákonníka práce pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnankyňa dostala poštou list vystavený 21. 4. 2020, ktorým jej zamestnávateľ oznámil okamžité skončenie pracovného pomeru dňom 20. 4. 2020. Je toto skončenie platné? Čo s PN? Má zamestnankyňa nárok na náhradu príjmu?

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Je tento postup správny? V prípade spoločností, ktoré vôbec nemôžu vykonávať svoju činnosť, vyplatí zamestnávateľ mzdy minimálne vo výške 80 % priemernej mzdy. Odvody sa uhradia iba tie, ktoré sa strhávajú zamestnancom. Tie, ktoré platí zamestnávateľ, požiada o odloženie splatnosti do 31. 7. 2020. Okrem uvedeného, na akú pomoc majú nárok od štátu? 

Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa štyri dni v týždni, t. j. pondelok až štvrtok, piatky nepracuje. Zamestnanec sa stal dočasne práceneschopný. Ako má zamestnávateľ zaplatiť náhradu príjmu na piatok, keď nepracuje?

Dátum publikácie: 19. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec odmeňovaný úkolovou mzdou pracoval počas sviatka 1. 5. 2019 nadčas 9 hodín. Jeho priemerná hodinová mzda je 11,0668 €. Pri spracovaní miezd v zadaní príplatok za sviatok mzdový program vypočítal príplatok za sviatok za 9 hodín, čiže sumu 99,60 €, ale v položke sviatok – náhrada mzdy zamestnancovi započítalo iba 7 hodín (v mesiaci máj boli dva sviatky, teda 16 hodín náhrady). 

Dátum publikácie: 7. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Má zamestnanec nárok na prekážku v práci, ak zdokladoval zamestnávateľovi doklad s pečiatkou Reprofit international s.r.o., Klinika reprodukčnej medicíny Brno?

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec sa v deň, keď mal naplánovanú 12-hodinovú pracovnú zmenu, zúčastnil pohrebu otca. Zamestnávateľ mu zaplatí prekážku v práci v trvaní 12 hodín alebo v dĺžke 1/5 ustanoveného pracovného času?

Dátum publikácie: 11. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec sprevádzal zdravotne postihnuté dieťa do základnej školy s materskou školou v mieste jeho bydliska. Má uvedený zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na sprevádzanie tohto dieťaťa do základnej školy?

Dátum publikácie: 23. 5. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ zrušil v nepretržitej prevádzke z dôvodu znížených objednávok nočnú zmenu. Zamestnancom, ktorí mali odpracovať nočnú zmenu, vyplatí náhradu mzdy 60 %, keďže má dohodu so zástupcami zamestnancov. Ako má zamestnávateľ postupovať, ak zamestnanec, ktorý mal mať podľa harmonogramu nočnú zmenu, príde po dohode so zamestnávateľom v tom istom dni na rannú zmenu? Je táto práca na rannej zmene považovaná za prácu nadčas? Musí zamestnávateľ tomuto zamestnancovi vyplatiť aj 60 % náhradu mzdy? Môže zamestnávateľ postupovať spôsobom, že zamestnancovi sedem dní vopred oznámi zmenu v harmonograme prác?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.