10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnankyňa pracuje u zamestnávateľa od 14. 7. 2008, pričom čerpala do júna 2020 materskú a rodičovskú dovolenku. Zamestnankyňa chce nastúpiť do práce a čerpať si dovolenku. Jej základná zložka mzdy je 830 € plus prémie do 220 €, ktoré závisia od rozhodnutia zamestnávateľa. Ďalšie odmeny sa riadia splnením stanovených cieľových úloh, ktoré sú súčasťou pracovnej zmluvy. Akým spôsobom má zamestnávateľ vypočítať dovolenkový priemer? Z akej sumy má zamestnávateľ vychádzať?

Dátum publikácie: 4. 5. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Od 1. 2. 2013 prešli zamestnanci údržby pod nového zamestnávateľa v zmysle § 28 Zákonníka práce. Miesto výkonu práce sa nemenilo. Pri skončení pracovného pomeru bývalý zamestnávateľ vyrovnal (preplatil) zamestnancom nevyčerpanú dovolenku z roku 2012 a alikvotnú časť dovolenky za január 2013. Po piatich rokoch sa po vzájomnej dohode zamestnanci vrátili s účinnosťou od 1. 2. 2018 späť k predchádzajúcemu zamestnávateľovi, avšak zamestnávateľ im nevyrovnal zostatok dovolenky za rok 2017 a časť za rok 2018. Akým spôsobom a koho môžu zamestnanci požiadať o preplatenie nevyčerpanej dovolenky? Ak by zamestnancom dovolenku preplatil terajší zamestnávateľ, tak by išlo o nedaňový náklad?

Dátum publikácie: 6. 10. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnankyňa bola niekoľko mesiacov práceneschopná a dňa 31. 5. 2017 ukončila práceneschopnosť s tým, že od 1. 6. 2017 je práceschopná, avšak so zamestnávateľom sa dohodla na skončení pracovného pomeru dohodou k 31. 5. 2017. Zamestnávateľ jej vypláca náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Postupoval zamestnávateľ správne a môže mať zamestnankyňa príjem za nevyčerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru, aj keď bola práceneschopná?

Dátum publikácie: 19. 9. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Na koľko dní pracovného voľna s náhradou mzdy má nárok zamestnanec, ktorému zomrel rodič?

Dátum publikácie: 12. 9. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa bola dlhodobo práceneschopná, z dôvodu závažného ochorenia požiadala o pracovné voľno. Následne jej bol priznaný invalidný dôchodok, požiadala o skončenie pracovného pomeru a vyplatenie odchodného. Zamestnankyňa však zomrela. Ako má zamestnávateľ postupovať s ohľadom na vyplatenie odchodného?

Dátum publikácie: 28. 8. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Ak zamestnávateľ uzatvorí pracovný pomer so zamestnancom na kratší pracovný čas a uvedený zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer aj v inej organizácii, aké odvodové povinnosti bude mať zamestnávateľ voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni? Bude mať zamestnanec nárok na dovolenku (a aký) a práceneschopnosť?

Dátum publikácie: 17. 7. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Dôležitou osobnou prekážkou v práci je podľa § 141 Zákonníka práce aj sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia. Kto sa považuje za rodinného príslušníka? Môže to byť svokor, svokra, brat, sestra?

Dátum publikácie: 5. 8. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 25. 1. 2016. Zamestnávateľ uplatňuje rozsah prekážok v práci podľa § 141 ods. 6 Zákonníka práce. Na koľko dní bude mať zamestnanec nárok na prekážku v práci na strane zamestnanca, ak pracovný pomer zamestnanca trval od 25. 1. 2016 do 30. 6. 2016?

Dátum publikácie: 5. 8. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnávateľ nariadil zamestnancom hromadné čerpanie dovolenky. Zamestnanec súhlasil s čerpaním dovolenky podpísaním dovolenkového lístka. Počas čerpania dovolenky bol zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného. Je zamestnávateľ povinný akceptovať túto dočasnú práceneschopnosť a poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti za prvých 10 dní? Ruší sa mu počas práceneschopnosti nariadená dovolenka?

Dátum publikácie: 17. 6. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke, ktorá by mala skončiť 31. 3. 2017. Zamestnankyňa sa dohodla so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31. 3. 2016 s tým, že jej zamestnávateľ vyplatí odstupné vo výške dvojnásobku jej priemerného mesačného zárobku a poskytne náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Zamestnankyňa nenastúpi do práce ani jeden deň. Aké odvody sa budú platiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z vyplateného odstupného a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.