33 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 30. 11. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 30. 9. 2020

Spoločnosť sa zlúčila s inou spoločnosťou, za rozhodný deň bol určený 14. 9. 2017. Spoločnosť mala 2 zamestnancov, ktorí delimitačným protokolom prešli na nástupnícku spoločnosť. Kto spracováva mzdy zamestnancov za 9/2017 a ako je to s výkazmi do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Prehľadom na daňový úrad, t. j. kto ich posiela?

Dátum publikácie: 3. 10. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 1. 5. 2018

Zamestnanci sa striedajú v zmenách. Zamestnanec, ktorý pracuje v zmene od 6.00 hod. do 14.00 hod., nastúpi do práce o 5.45 hod., aby si navzájom odovzdali zmenu a týchto 15 minút sa mu započítava do pracovného času. Má v tomto prípade zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 5.45 hod. do 6.00 hod.?

Dátum publikácie: 24. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Ako má zamestnávateľ postupovať pri vyslaní zamestnancov organizačnej zložky, sídliacej v SR, na prácu k zriaďovateľovi tejto zložky v ČR? Zamestnanci by mali pracovať u zriaďovateľa cca 2 týždne, a to počas odstávky výroby v organizačnej zložke. Odmenu za prácu, ktorá sa vyplatí v organizačnej zložke, by chcela internou faktúrou vyúčtovať zriaďovateľovi. Kto zdaňuje tento príjem, realizuje odvody, patria zamestnancom cestovné náhrady v zmysle § 6 zákona o cestovných náhradách?

Dátum publikácie: 10. 8. 2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 1. 5. 2018

Zamestnanec od januára 2014 je na dočasnej pracovnej neschopnosti. Dočasná pracovná neschopnosť trvala 52 týždňov. V období od 12. 1. do 13. 1. 2015 boli na strane zamestnanca dôležité osobné prekážky v práci. Od 14. 1. 2015 bol zamestnanec opätovne uznaný za dočasne pracovne neschopného. Za január 2014 zamestnanec odpracoval 7,5 dňa a čerpal 0,5 dňa dovolenku. Zamestnanec nemal nárok na dovolenku za rok 2014.

  1. Ak zamestnávateľ chce vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec nemal nárok, aké má povinnosti voči SP a ZP?
  2. Na základe akého ustanovenia môže zamestnávateľ žiadať od zamestnanca vrátenie vyplatenej náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú mu nevznikol nárok a aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi?
  3. V roku 2015 boli na strane zamestnanca dôležité osobné prekážky, z čoho sa počíta priemerný zárobok, keď v roku 2014 pracoval len 7,5 dňa v januári? Môže sa použiť na výpočet priemerný zárobok, ktorý zamestnanec dosiahol v januári 2014 alebo sa použije pravdepodobný zárobok?
  4. Platí zamestnávateľ prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi náhradu príjmu, ktorý je opakovane na dočasnej pracovnej neschopnosti, po 52 týždňoch trvania dočasnej pracovnej neschopnosti?
Dátum publikácie: 27. 1. 2015
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 30. 6. 2015

Zamestnanec sa má zúčastniť školenia ako člen komisie do referenda. Má nárok na tento deň na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas? Ak áno, na základe akého zákona? Ak sa zúčastní ako člen komisie referenda a bude mať nariadenú prácu, má na tento deň nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy?

Dátum publikácie: 9. 12. 2014
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zamestnanec sa zúčastnil školenia (pracovný deň 4. 11. 2014) predsedov a zapisovateľov miestnych volebných komisií, pretože vykonával funkciu predsedu miestnej volebnej komisie v obci. Patrí mu za tento deň náhrada mzdy?

Dátum publikácie: 12. 11. 2014
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zamestnankyňa bola do 30. 9. 2014 na rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľ na základe toho prostredníctvom registračného listu urobil v Sociálnej poisťovni zmenu – skončenie RD a tiež skončenie prerušenia poistenia s dátumom k 30. 9. 2014. Pracovný pomer zamestnankyne stále trvá. Zamestnankyňa sa dňa 1. 10. 2014 stala dočasne práceneschopná do 17. 10. 2014. Súčasne priniesla zamestnávateľovi Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa a Oznámenie o výplate rodičovského príspevku, v ktorom jej predlžujú rodičovskú dovolenku s platnosťou od 1. 10. 2014. Kto je povinný vyplatiť zamestnankyni náhradu príjmu za prvých 10 dní? Prislúcha táto povinnosť zamestnávateľovi alebo Sociálnej poisťovni? Mzdový program zamestnankyni vykázal dni náhrady príjmu za prvých desať dní a aj ďalšie dni dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia, ale na výplatnej páske zamestnankyne sa však žiadna náhrada príjmu od zamestnávateľa za obdobie prvých desiatich dní neukázala.

Dátum publikácie: 22. 9. 2014
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zamestnanec má v sobotu 20. 9. 2014 svadbu. Má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na piatok alebo na sobotu?

Dátum publikácie: 21. 8. 2014
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 7. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Od 1. júla 2014 sa upravujú podmienky uznávania a potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti. Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu podľa prílohy č. 1 k zákonu o sociálnom poistení, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.
Ako sa to počíta od nasledujúceho kalendárneho dňa – má zamestnanec nárok na 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti alebo sa dočasná pracovná neschopnosť zníži o jeden odpracovaný deň?

Dátum publikácie: 19. 6. 2014
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zamestnanec doniesol legitimáciu o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu zavineného inou osobou. Má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti za prvých desať dní?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.