5 výsledkov
Dátum publikácie: 30. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec utrpel pracovný úraz, za ktorý podľa šetrenia nezodpovedá zamestnávateľ. Má zamestnanec nárok na dovolenku? Práceneschopný je od 7. 6. 2018 a trvá naďalej.

Dátum publikácie: 29. 4. 2019
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 21. 1. 2004

Ak mal zamestnanec pracovný úraz (kde bola určená 50 % miera zavinenia zamestnancovi a 50 % miera zavinenia zamestnávateľovi) a zostanú mu trvalé následky po tomto úraze, je možné požiadať o náhradu za bolesť alebo o inú náhradu? Kde si môže zamestnanec uplatniť tieto svoje nároky?

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec je t. č. od 2. 3. 2017 na PN a plánuje ukončiť pracovný pomer dohodou k 30. 11. 2018 zo zdravotných dôvodov. Dňa 21. 8. 2015 absolvoval základnú lekársku prehliadku v súvislosti výkonom práce, kde zamestnanca lekár uznal za spôsobilého na výkon posudzovanej práce. Je invalidný menej ako 70 % a má kartu ŤZP.

Môže zamestnanec absolvovať výstupnú lekársku prehliadku počas PN? Zamestnancovi zamestnávateľ nemá možnosť ponúknuť iné vhodné pracovné miesto, musí aj tak požiadať o preradenie na inú vhodnú prácu, aby mal nárok na odstupné?

Dátum publikácie: 30. 6. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Podľa ktorého ustanovenia Zákonníka práce má zamestnávateľ postupovať pri poskytovaní pracovného voľna, ktoré súvisí s lekárskou prehliadkou zamestnanca vo vzťahu k práci?

Dátum publikácie: 21. 9. 2015
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnankyni sa dňa 9. 6. 2015 o 6,30 hod. po príchode do zamestnania stal úraz, pošmykla sa na chodbe a ani neprišla do kancelárie. Hneď išla k lekárovi na potrebné ošetrenie a doniesla potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN) od 9. 6. 2015. Zamestnávateľ spísal záznam o pracovnom úraze a všetky potrebné doklady zaslal na príslušné úrady. Zamestnankyňa po kontrole u svojho lekára doniesla opravenú DPN, kde lekár zmenil dátum vzniku úrazu na 10. 6. 2015. Jej pracovná zmena trvá od 6,30 hod. do 15,00 hod. Postupoval lekár správne? Ako sa posudzuje deň, kedy sa stal úraz? Má nárok na náhradu mzdy?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.