Vyhľadávanie > Odborné články > Ochrana osobných údajov (GDPR)
108 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Čo nové nariadenie o umelej inteligencii prinesie a ako to ovplyvní podnikateľov, ktorí umelú inteligenciu pri svojich službách využívajú, si stručne načrtneme v tomto článku.

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prijaté opatrenia prispievajú k ochrane spracúvaných osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, ich neoprávneným poskytnutím alebo neoprávneným prístupom k týmto údajom.

Nastavenie bezpečnosti, jednotlivých opatrení a ich rozsah sa odvíjajú od rozsahu, obsahu a citlivosti osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre konkrétny účel. Tento článok rozoberá jednotlivé bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa podľa aktuálnej legislatívy.

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prijaté opatrenia prispievajú k ochrane spracúvaných osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, ich neoprávneným poskytnutím alebo neoprávneným prístupom k týmto údajom.

Nastavenie bezpečnosti, jednotlivých opatrení a ich rozsah sa odvíjajú od rozsahu, obsahu a citlivosti osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre konkrétny účel. Tento článok rozoberá jednotlivé bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa podľa aktuálnej legislatívy.

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Po skončení pracovného pomeru vyplýva zamestnávateľovi viacero povinností zo zákonnej právnej úpravy. Výnimkou nie sú ani dodatočné požiadavky týkajúce sa spracúvania osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy. V tomto článku sa pozrieme na to, aké konkrétne povinnosti musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru splniť a v akých lehotách.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Množstvo zamestnávateľov prevádzkuje vlastný vozový park, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania služieb. Prečítajte si, ako nastaviť spracovanie osobných údajov pri využívaní týchto vozidiel, ako zvoliť vhodný účel a právny základ spracúvania osobných údajov a analýza usmernení zahraničných dozorných orgánov z oblasti ochrany osobných údajov.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tento článok popisuje stručný prehľad hlavných povinností, ktoré musí spoločnosť dodržiavať, resp. na ktoré si má dať pozor, či už pri vzniku, v priebehu fungovania, alebo pri zániku spoločnosti.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Predaj tovarov prostredníctvom internetu nie je iba o komfortnejšom zážitku spotrebiteľov na jednej strane, ale aj o ľahšej dostupnosti tovarov a služieb podnikateľov pre širší okruh ľudí. Prevádzkovanie internetových obchodov (e-shopov) tak ide ruka v ruke s vidinou lepšieho marketingu a väčšieho zisku. Vzhľadom na to, že v rámci e-shopu sa spracúva kvantum údajov o zákazníkoch, je na mieste upozorniť na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok sa zaoberá vymedzením zamestnanca ako dotknutej osoby z pohľadu pravidiel na ochranu osobných údajov a charakteristiky správneho legislatívneho režimu vrátane jeho analýzy, aký relevantný účel a právny základ pre spracúvanie osobných údajov použiť, zvlášť pri zverejňovaní kontaktných informácií a zverejňovaní fotografií zamestnancov v rôznych situáciách.

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zákon, ktorý od 1. 4. 2021 novelizuje zákon o inšpekcii práce, má za cieľ napr. zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, zefektívniť výkon inšpekcie práce, precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona, upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, znížiť dolnú hranicu sadzby pokuty za pracovné úrazy a ďalšie úpravy. 

Dátum publikácie: 18. 3. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zákon, ktorý od 1. 4. 2021 novelizuje zákon o inšpekcii práce, má za cieľ napr. zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, zefektívniť výkon inšpekcie práce, precizovať niektoré doteraz nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia zákona, upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, znížiť dolnú hranicu sadzby pokuty za pracovné úrazy a ďalšie úpravy. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.