20 výsledkov
Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 10. 4. 2021

Zamestnankyňa pracuje na dohodu, s možnosťou vykonávania práce ako samostatne zárobkovo činná osoba. Aké podmienky musia byť splnené, aby jej vznikol nárok na materskú dávku? Aký je maximálny vymeriavací základ, aby vznikol nárok na maximálne materské?

Dátum publikácie: 1. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 2011

Dobrovoľník nemá nárok na mzdu, tzn. neprihlasuje sa do poisťovní. V prípade, že by sa s dobrovoľníkom dohodla odmena za vykonanú prácu, v takom prípade už nejde o dobrovoľnícku činnosť? Môže sa uzatvoriť dohoda na tento účel?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 2011

Má zamestnávateľ povinnosť dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní prihlásiť do poisťovní na základe dohody o vykonaní práce alebo má s nimi spísať zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, ktorá nebude zakladať povinnosť prihlásenia do poisťovní?

Dátum publikácie: 19. 5. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec dostal výpoveď z nadbytočnosti a bude mu vyplatené odstupné. Zamestnávateľ by ho chcel neskôr zamestnať na dohodu na drobné pomocné práce, ktoré nepotrebujú stálu prítomnosť. Bude musieť odstupné vrátiť, ak sa uzatvorí dohoda?

Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 31. 3. 2020

Je zamestnávateľ oprávnený žiadať o príspevky podľa Opatrení SR na udržanie zamestnanosti aj na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru?

Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Pri zamestnancoch pracujúcich na dohody má zamestnávateľ riešiť stupeň náročnosti práce, a teda výšku minimálnej hodinovej mzdy k jeho pozícii tak, ako je to pri zamestnancoch na pracovný pomer?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako sa počíta denný vymeriavací základ na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti? V spoločnosti takíto dohodári pracujú najčastejšie 1x týždenne – 10 hodín alebo 2x týždenne – po 5 hodín. Iba u jedného sa vykazujú denne 2 hodiny.

Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke a od 1. 2. 2019 pracuje na dohodu o vykonaní práce. Z uvedenej dohody sa jej bude počítať materské (od 16. 4. 2019). Môže počas poberania materského pracovať na základe uvedenej dohody, ak by bol so zamestnávateľom spísaný dodatok k dohode, že príjem za vykonanú prácu jej bude vyplatený až po skončení poberania materského?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2009

U zamestnávateľa pracuje dohodár – študent, ktorý pracuje aj v sobotu, kde okrem odmeny mu patria aj príplatky za sobotu. Odmena nevstupuje do vymeriavacieho základu pre tvorbu sociálneho fondu, ale ako je to s príplatkami za sobotu u tohto dohodára (keďže pri zamestnancoch v pracovnom pomere tieto príplatky vstupujú do základu na tvorbu sociálneho fondu)?

Dátum publikácie: 11. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Majú zákonný nárok na príplatky za prácu v noci, prácu vo sviatok, sobotu, nedeľu aj študenti pracujúci na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.