9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021
Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Novelou č. 375/2019 Z. z. sa zrušil pôvodný mechanizmus ustanovenia minimálnej mzdy vládou SR a ustanovil sa tzv. automat úpravy minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Novelou č. 294/2020 Z. z. sa určujú minimálne mzdové nároky odlišne, ako tomu bolo doteraz. Nový mechanizmus síce neruší stupne náročnosti práce, t. j. zamestnávateľ je povinný každému pracovnému miestu priradiť príslušný stupeň náročnosti práce (1 až 6), ale rast minimálnych mzdových nárokov bude odpojený od násobkov minimálnej mzdy a bude zviazaný s medziročným nárastom minimálnej mzdy ako takej.

Dátum publikácie: 23. 4. 2020
Autor: Redakcia, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Právny stav od: 23. 4. 2020
Právny stav do: 30. 9. 2020

Cieľom projektu "Prvá pomoc" je poskytnúť zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie.

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Upresnenie výkladu novej úpravy v Zákonníku práce zavedenej novelou č. 66/2020 Z. z. v časti o poskytovaní náhrady mzdy vo výške 80 % v prípade, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 6. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 6. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Za nočnú prácu patrí zamestnancovi v zmysle § 123 ods. 1 Zákonníka práce okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vo výške najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu alebo vo výške najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 6. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Rozvrhnutie pracovného času a s tým súvisiace správne posúdenie nárokov zamestnancov za výkon práce nadčas, ako aj na obligatórne mzdové zvýhodnenia za prácu sú jednou z nosných oblastí, ktorej správne posúdenie trápi zamestnávateľov aj zamestnancov. Tento článok má za cieľ napomôcť obidvom stranám pracovnoprávnych vzťahov v lepšej orientácii v danej oblasti, ako aj poskytnúť prehľad o súčasnom stave v oblasti odmeňovania zamestnancov a jeho zmenách od 1. mája 2019.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Belešová
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Cieľom nového zákona o štátnej službe je zabezpečenie odpolitizovania štátnej správy, ochrana princípov, na ktorých je štátna služba budovaná, a dohľad nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.