7 výsledkov
Dátum publikácie: 27. 9. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Štatutár s. r. o. so sídlom v SR je rezidentom krajiny, v ktorej sídli materská spoločnosť tejto s. r. o. Materská spoločnosť vypláca odmenu štatutárovi a fakturuje ju slovenskej s. r. o. Ide o uznaný daňový výdavok v slovenskej s. r. o. a podľa akého ustanovenia zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 15. 7. 2021
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma má vodičov, ktorí začnú jazdiť linku Slovensko, Česká republika, Nemecko. Je aktuálne potrebné uvádzať vo výplatnej páske mzdu podľa minimálnej mzdy v danom štáte, napr. v Nemecku? Vodiči sú platení hrubou mzdou a budú mať aj vyplácané diéty cez výplatnú pásku.

Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Domáci zamestnanci budú vyslaní na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia SR na územie iného členského štátu EÚ. Je potrebné u týchto zamestnancov počas doby vyslania osobitne evidovať na ich výplatnej páske jednotlivé zložky mzdy (napr. tarifná mzda, osobné ohodnotenie, jednotlivé mzdové zvýhodnenia a pod.) a pre toto obdobie upraviť údaje uvádzané na výplatnej páske?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Je možné pri posudzovaní výšky mzdy vyslaného zamestnanca zahrnúť do jeho mzdy aj „prídavky“ (cestovné náklady, stravné, ubytovacie náklady) uvádzané v Smernici 957/2018/EÚ?

Dátum publikácie: 25. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ako vyplatiť príjem po skončení pracovného pomeru z hľadiska odvodov na ZP, SP a dane? Ide o vyplatenie ročnej odmeny za rok 2019 zamestnancovi, ktorý vykonával činnosť konateľa spoločnosti. Ide o nemeckého štátneho príslušníka, ktorý skončil pracovný pomer v spoločnosti v júni 2019. Od toho času žije a pracuje v Nemecku, povolenie na pobyt na Slovensku mu skončilo. V obchodnom registri je stále vedený ako konateľ, bez nároku na odmenu.

Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Slovenský občan je zamestnaný u nemeckého zamestnávateľa, ale žiť a pracovať bude klasicky pondelok až piatok výhradne na území Slovenska. Nejde teda o vyslaného zamestnanca. Ako má byť spracovaná mzda, odvody na ZP, SP a daň z príjmu tomuto zamestnancovi?

Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Slovenský zamestnávateľ má stavby v Nemecku. Je povinný dodržiavať minimálnu mzdu slovenských zamestnancov vyslaných na práce do Nemecka podľa nemeckých zákonov, t. j. minimálnu mzdu stanovenú v Nemecku?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.