Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Odmeňovanie > JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

silluet_man__300x300.jpg

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002

Je možné, aby niektorí zamestnanci mali pracovnú dobu pondelok až štvrtok 12 hodín, piatok 8 hodín a nedeľa 5 hodín? Jednotlivé zmeny budú naplánované tak, aby bol dodržaný mesačný fond, a teda aj týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. 1. Ide o rovnomerný alebo nerovnomerný pracovný čas? 2. Ako sa v tomto prípade vypočíta nárok na dovolenku? Akým spôsobom sa zmena pracovnej doby oznámi zamestnancom? Musí byť dodatok k pracovnej zmluve alebo môže byť aj iná forma oznamu zmeny pracovnej doby?

Dátum publikácie: 9. 1. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Montážna firma vysiela svojich zamestnancov na výkon prác do zahraničia, pričom majú vystavený prenosný dokument A1. V praxi dochádza k situácii, keď dôjde k prerušeniu pobytu v zahraničí z dôvodu napríklad krátkodobej dovolenky alebo ukončenia turnusu. Napríklad zamestnanec je vyslaný do ČR od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Dňa 26. 9. 2018 sa zamestnanec vráti na Slovensko, napríklad čerpá dovolenku a až 1. 10. 2018 opäť pracuje v ČR. Pri platení sviatkov zamestnávateľ vychádza z toho, v akom štáte sa zamestnanec počas vyslania zdržiava. To znamená, že ak 28. 9. 2018 je v ČR sviatok a zamestnanec je doma na Slovensku, náhradu za sviatok nedostane, pretože sa nezdržiaval v ČR. Je to správne?

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2018

V kolektívnej zmluve má zamestnávateľ stanovený príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 30 % priemerného hodinového zárobku, čo u niektorých zamestnancov nie je postačujúca výška podľa Zákonníka práce. Je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť pre nízkopríjmové kategórie výšku príplatku 50 % minimálnej mzdy a pre ostatných zamestnancov ponechať 30 % priemerného hodinového zárobku? Alebo musí byť jednotná výška percenta pre všetkých zamestnancov, ak keď by sa niektorým zamestnancom príplatok zvýšil a iným znížil?

Dátum publikácie: 16. 1. 2018
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2015

1. Potrebuje zamestnávateľ, ktorý ide dočasne prideliť zamestnancov k užívateľskému zamestnávateľovi, na túto činnosť povolenie alebo živnosť? 2. Ak mali zamestnanci, ktorí budú dočasne pridelení k užívateľskému zamestnávateľovi, stanovenú minimálnu mzdu a u užívateľského zamestnávateľa budú vykonávať prácu s vyšším stupňom náročnosti práce, môže im zostať minimálna mzda alebo treba mzdu upraviť?

Dátum publikácie: 5. 8. 2016
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016

Zamestnanec bol vyslaný na pracovnú cestu do sesterskej spoločnosti v Belgicku na obdobie 3 týždňov (zaškoliť ich zamestnancov). V budúcnosti ale bude tento zamestnanec vykonávať v sesterskej spoločnosti výkon, opravu stroja, zhruba max. 3 týždne. V tom prípade to môže byť posúdené ako výkon , a teda jeho vyslanie do zahraničia.

    1. Aké sú povinnosti mzdovej pracovníčky v tomto prípade? Musí ho nahlásiť na inšpektoráte práce v krajine, v ktorej bude práce vykonávať?
    2. Musí si zistiť všetky podmienky v krajine, v ktorej prácu vykonáva z titulu benefitov a porovnateľnosť miezd?
    3. Sú ale aj naďalej platené odvody na území SR? Aká je povinnosť voči Sociálnej povinnosti z titulu vyslania?
Dátum publikácie: 6. 8. 2015
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 18. 6. 2016

1. Je spoločnosť povinná platiť vyslaným zamestnancom minimálne minimálnu mzdu platnú v Nemecku aj v prípadoch vyslania na 2 až 3-dňové rokovanie alebo zaučenie na novú výrobu kvôli transferu výroby na Slovensko?

2. Aký je postup – ohlasovacie povinnosti?

3. Platí to aj pre Holandsko?

Dátum publikácie: 20. 4. 2015
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2015

Podľa § 58 ods. 9 až 11 Zákonníka práce musia mať dočasne pridelení agentúrni zamestnanci rovnako priaznivé podmienky a mzdu ako u porovnateľného zamestnanca u užívateľskej firmy.

Ak firma využíva agentúrnych zamestnancov na pozíciách pomocný robotník a upratovačka, ale zamestnancov v takomto zaradení vo firme nemá, ako im vie zabezpečiť porovnateľnú mzdu? Nemá ich ako porovnať, pretože takéto pozície vo firme nikdy nemali a ani nemajú. Agentúrnych zamestnancov využíva len na pomocné práce. Vo firemnom katalógu pracovných činností takéto profesie nemajú.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.