92 výsledkov
Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa je v pracovnom pomere u zamestnávateľa od 1. 12. 2010. Od 16. 4. 2011 je opakovane na reťazových materských a rodičovských dovolenkách. Dňa 11. 3. 2021 jej končí posledná rodičovská dovolenka a bude s ňou skončený pracovný pomer dohodou z organizačných dôvodov. Na aké odstupné má nárok? V pracovnej zmluve od 1. 12. 2010 bola s ňou dohodnutá mzda vo výške 400 €. Pri vyplatení odstupného zamestnávateľ použije sumu 400 € mesačne alebo 623 €?

Dátum publikácie: 6. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ posudzovať odmeňovanie na základe výkonnostných noriem? Napríklad chyžná za upratanie 1 apartmánu dostane 8 €. Keď ich uprace za celý mesiac 50 ks, jej hrubá mzda bude 400 €. Musí jej zamestnávateľ doplatiť do minimálnej mzdy do sumy 623 €, keďže je zaradená do 1. stupňa náročnosti práce? Ak by bola zaradená do 2. stupňa náročnosti práce, do akej sumy by jej musel zamestnávateľ doplácať? Ako má zamestnávateľ zadefinovať v pracovnej zmluve pri takomto odmeňovaní pracovný čas a základnú mzdu?

Dátum publikácie: 31. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

U zamestnávateľa je priznaný tretí stupeň rizika na svalovú záťaž. Patrí zamestnancom mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce?

Dátum publikácie: 28. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Aký doplatok musí zamestnávateľ doplatiť do minimálnej mzdy u zamestnanca, ktorý má dohodnutú mzdu 4 € na hodinu a je zaradený do druhého stupňa náročnosti práce a má v mesiaci odpracovaných 180 hodín, z čoho je 15 hodín nadčas a má prémiu za mesiac vo výške 10 €?

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Má zamestnávateľ zvýšiť minimálnu mzdu aj u zamestnancov, na ktorých si zamestnávateľ žiadal 80 % v rámci prvej pomoci plus, pretože si aj naďalej bude žiadať túto pomoc z úradu práce?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 2011

Má zamestnávateľ povinnosť dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní prihlásiť do poisťovní na základe dohody o vykonaní práce alebo má s nimi spísať zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, ktorá nebude zakladať povinnosť prihlásenia do poisťovní?

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má zamestnanec, ktorý poberá starobný dôchodok, nárok na odchodné aj odstupné, ak mu bola zamestnávateľom daná výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, čiže má nárok na odchodné aj odstupné súčasne?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Na základe akého dokladu má zamestnávateľ vyplatiť odchodné, ak zamestnanec požiada o predčasný starobný dôchodok nasledujúci deň po skončení pracovného pomeru? Stačí, ak predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že požiadal o dôchodok alebo musí priniesť rozhodnutie?

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že nemôže pre zlý zdravotný stav vykonávať doterajšiu prácu. Môže mu zamestnávateľ ponúknuť inú prácu s nižšou mzdou, než mal doteraz, alebo na kratší pracovný čas? Zamestnanec musí predložiť zamestnávateľovi lekársky posudok. Čo má obsahovať lekársky posudok a od akého lekára musí byť?

Dátum publikácie: 14. 7. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnanci sú odmeňovaní mesačnou mzdou, pričom jedna polovica pracuje na úväzok 7,5 hodiny denne a druhá polovica na 11,5 hodiny, ktoré sú rozpočítané do mesačného fondu pracovného času. Aká je výška minimálnej mesačnej mzdy pre obidve skupiny zamestnancov?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.