22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 10CoPr/4/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021

I. Náhrada mzdy, ktorá zamestnancovi prináleží podľa ust. § 79 ods. 1 Zákonníka práce je dôsledkom toho, že zamestnávateľ po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru (v danom...

Spisová značka: C-762/18 a C-37/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 25. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 1. 2021

I. Ak pracovník, po tom, ako opätovne nastúpil do zamestnania v nadväznosti na rozhodnutie o zrušení jeho protiprávnej výpovede, znovu dostal výpoveď, môže sa na základe...

Spisová značka: 7Sa/14/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 4. 2020

I. Oznámenie o výške platu je možné posúdiť ako opatrenie orgánu verejnej správy, teda jedná sa o individuálny správny akt vydaný orgánom verejnej správy žalobcovi, ktorý je...

Spisová značka: 9CoPr/3/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021

Konania o nárokoch z neplatného rozviazania pracovného pomeru sú už tradične teóriou procesného práva i judikatúrou považované za tzv. sporové konania ovládané dispozičným...

Spisová značka: 3Cdo/36/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 7. 2020

I. Táto náhrada nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktorú si zamestnanec nemohol zarobiť preto, že mu zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu, na ktorú sa zaviazal podľa pracovnej...

Spisová značka: 24S/152/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2019

Dôvodom hodným osobitného zreteľa odôvodňujúcim nepriznanie náhrady trov konania v tomto súdnom konaní plne úspešnému žalobcovi je skutočnosť, že žalobca nebol v konaní...

Spisová značka: 21 Cdo 5285/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 9. 2018

Trojročná lehota, v ktorej sa premlčuje právo zamestnávateľa na vrátenie odstupného, ak bola výpoveď z pracovného pomeru, na základe ktorej bolo odstupné zamestnancovi...

Spisová značka: 21 Cdo 1193/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2018

Právo na odstupné môže byť dohodnuté aj pre prípad skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa pre závažné porušenie pracovných povinností.

Spisová značka: 21 Cdo 4481/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 2. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 8. 2016

Odmena za úspešné splnenie mimoriadnej alebo obzvlášť významnej pracovnej úlohy, ktorá je nenárokovou (fakultatívnou) zložkou platu zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 109...

Spisová značka: C-115/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 11. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2016

1. Článok 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.