9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 8. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016

Slovenský zamestnávateľ chce spolupracovať s FO – občanom Poľska (nemá trvalý ani prechodný pobyt na Slovensku), aby prezentoval jeho výrobky na území Poľska. Aké sú možnosti zamestnať na dohodu takúto osobu, ak výkon práce bude iba na území Poľska? Aké sú prihlasovacie, odvodové a vlastne všetky povinnosti a je vôbec taká možnosť zamestnania, prípadne iné formy zamestnania?

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť chce so študentom VŠ uzatvoriť dohodu o odbornej praxi študenta v rozsahu 80 hodín bezodplatne. Má nejaké povinnosti voči SP a ZP?

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 3. 1. 2019

Dohodár, ktorý má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce s mesačnou odmenou 35 €, požiadal zamestnávateľa o vyplatenie tejto odmeny 2x ročne, a to za I. polrok 210 € a za II. polrok 210 €. Prácu na základe uvedenej dohody bude vykonávať cca 10 hodín mesačne a odmena bude vyplatená spolu za 6 mesiacov. Ako má zamestnávateľ evidovať dochádzku uvedeného dohodára pre účely zdravotného poistenia, teda dohodára, ktorý nepracuje päť dní v týždni? Ako ho prihlasovať do zdravotnej poisťovne? 

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016

Spoločnosť potrebuje zamestnať experta – občana Belgicka na dohodu o pracovnej činnosti, pričom miesto výkonu jeho práce bude mimo územia SR (v Belgicku). Aké povinnosti v tomto prípade vyplývajú pre zamestnávateľa na území SR – prihlásenie a odvody do poisťovní, DÚ, prípadne ďalšie povinnosti? Vzniknú spoločnosti povinnosti aj mimo územia SR?

Dátum publikácie: 22. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže český študent, študujúci v Čechách, uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov na Slovensku? Má potvrdenie zo školy a chcel by si aj uplatniť neplatenie dôchodkového poistenia, lebo príjem by bol len do 200 €. Podpísal by aj oznámenie a čestné prehlásenie. Je to možné? 

Dátum publikácie: 5. 3. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Starobný dôchodca mesačne pracuje na dohodu o vykonaní práce cca 20 hodín, a to za hodinovú mzdu 5,00 €/hod. S občanom s ťažkým zdravotným postihnutím uzatvoril zmluvu o výkone osobnej asistencie. Aké odvodové povinnosti mu z toho vyplývajú?

Dátum publikácie: 26. 2. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako sa postupuje v prípade, ak spoločnosť vypláca peňažné plnenie lekárovi a uzatvorila s lekárom jednorazovú dohodu o vykonaní práce? Peňažné plnenie sa zdaní zrážkovou daňou z plnej sumy a odvody budú z dôvodu, že lekár má už 67 rokov a predpokladá sa, že je poberateľom starobného dôchodku, iba do Sociálnej poisťovne? Zrážková daň sa oznamuje, nevykazuje sa v mesačnom prehľade ani v ročnom hlásení. Aký doklad vystaviť o odvedenom poistnom, aby si ho mohol uplatniť napríklad pri ročnom zúčtovaní dane?

Dátum publikácie: 26. 9. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Firma chce zamestnať na základe „Dohody o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe pre žiaka„ študenta strednej školy. Túto dohodu má podpísanú so školou žiaka. Firma nie je zapojená do systému duálneho vzdelávania, nemá uzatvorenú učebnú zmluvu. Akou formou zabezpečiť odmeňovanie tohto žiaka? Má sa s ním uzatvoriť dohoda o brigádnickej práci študentov? Je možné uplatniť do výdavkov mzdové a odvodové náklady z takejto dohody? V prípade, že žiakovi firma poskytne stravovanie, je možné dať do daňových výdavkov aj tento náklad?

Dátum publikácie: 31. 3. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2017

Zamestnanec je zamestnaný na dohodu a je poberateľom starobného dôchodku od roku 2014. Ročné zúčtovanie za rok 2015 mu bude vykonávať zamestnávateľ. Úhrn jeho dôchodku za rok 2015 bol 4 426 €, zdaniteľný príjem z dohody za rok 2015 bol 7 080 €, čiastkový základ dane 6 976,80 €, neuplatňoval si NčZD. Má nárok podľa § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov uplatňovať si ju vo výške rozdielu dôchodku a čiastkového základu dane alebo si ju neuplatňuje ako dôchodca vôbec?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.