23 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 29. 1. 2021
Právny stav do: 28. 2. 2021

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je uvedené: "Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za január 2021 s výškou tržieb za mesiac:
január 2020, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2020, s mesačným priemerom tržieb za rok 2020 (podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2020 a čísla 12)".
1. Ako sa určí porovnávacia báza pre výpočet poklesu tržieb u zamestnávateľa - právnickej osoby, ktorá vznikla počas roka 2020, konkrétne dňa 12. 5. 2020? ...

Dátum publikácie: 6. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 25. 4. 2020
Právny stav do: 30. 4. 2020

Musí zamestnávateľ uhradiť mzdy a odvody do termínu výplat, keď nemá peniaze?

Dátum publikácie: 28. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 6. 4. 2020
Právny stav do: 31. 5. 2020

U živnostníka, ktorý je zároveň aj zamestnávateľom, došlo k poklesu tržieb napr. o 50 %. Môže odvody za SZČO a za zamestnancov zaplatiť neskôr?

Dátum publikácie: 9. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Slovenská s. r. o. získala zákazku na službu na rok 2018 v Českej republike. Na zákazke budú pracovať zamestnanci uvedenej slovenskej s. r. o. Má týmto zamestnancom vybaviť v Sociálnej poisťovni formulár PD A1? Aké dokumenty budú pre prácu v ČR ešte potrebovať? Alebo bude platiť odvody a daň v ČR? Podľa akej mzdovej legislatívy bude vyplácať mzdu? Budú mať zamestnanci v obidvoch prípadoch nárok na cestovné?

Dátum publikácie: 30. 11. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 30. 9. 2020

Spoločnosť sa zlúčila s inou spoločnosťou, za rozhodný deň bol určený 14. 9. 2017. Spoločnosť mala 2 zamestnancov, ktorí delimitačným protokolom prešli na nástupnícku spoločnosť. Kto spracováva mzdy zamestnancov za 9/2017 a ako je to s výkazmi do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Prehľadom na daňový úrad, t. j. kto ich posiela?

Dátum publikácie: 24. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Ako má zamestnávateľ postupovať pri vyslaní zamestnancov organizačnej zložky, sídliacej v SR, na prácu k zriaďovateľovi tejto zložky v ČR? Zamestnanci by mali pracovať u zriaďovateľa cca 2 týždne, a to počas odstávky výroby v organizačnej zložke. Odmenu za prácu, ktorá sa vyplatí v organizačnej zložke, by chcela internou faktúrou vyúčtovať zriaďovateľovi. Kto zdaňuje tento príjem, realizuje odvody, patria zamestnancom cestovné náhrady v zmysle § 6 zákona o cestovných náhradách?

Dátum publikácie: 16. 5. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 30. 9. 2020

Musí konateľ spoločnosti – spoločník – pri rušení spoločnosti odviesť odvod do zdravotnej poisťovne zo základného imania?

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2018

Aké odvodové a daňové povinnosti za rok 2016 a 2017 vyplývajú pre spoločníka, ktorý predáva svoj obchodný podiel? Obchodný podiel nadobudol v 2/2008 za 1 461 € a predáva ho za 160 000 €, s tým, že prvú splátku 100 000 € dostal v 11/2016 a druhú splátku 60 000 € dostane v r. 2017 a až po zaplatení druhej splátky bude prevedený celý jeho obchodný podiel na zvyšných štyroch spoločníkov aj so zápisom v obchodnom registri. Tento spoločník je už poberateľom starobného dôchodku, a preto si neuplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Dátum publikácie: 20. 2. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zamestnancom boli poskytnuté vianočné balíčky (nie zo sociálneho fondu) v sume 20 € na základe faktúry od dodávateľa. V tejto sume boli v decembrovej výplate zahrnuté do nepeňažného príjmu, z ktorého bola zamestnancom zrazená daň aj odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. V januári prišla oprava faktúry, podľa ktorej jeden balíček stál 10 €. Je možné v januárovej výplate nahrať nepeňažný príjem mínusom a tým znížiť základ pre odvody a daň? Alebo je možné opravu nepeňažného príjmu nahrať v rámci ročného zúčtovania miezd?

Dátum publikácie: 31. 10. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2017

Zamestnanec má uzatvorenú zmluvu s DDS III. pilier. Zmluvu si chce ukončiť (spĺňa podmienku). Od 1. 1. 2017 chce uzatvoriť novú zmluvu a uplatňovať si daňovú úľavu. Starú zmluvu mu budú vyplácať po dohode s DDS päť rokov. Môže si uplatňovať daňovú úľavu (počas vyplácania starej zmluvy) na novú zmluvu v ročnom zúčtovaní dane 180 €?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.