559 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 29. 1. 2021
Právny stav do: 28. 2. 2021

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je uvedené: "Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za január 2021 s výškou tržieb za mesiac:
január 2020, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2020, s mesačným priemerom tržieb za rok 2020 (podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2020 a čísla 12)".
1. Ako sa určí porovnávacia báza pre výpočet poklesu tržieb u zamestnávateľa - právnickej osoby, ktorá vznikla počas roka 2020, konkrétne dňa 12. 5. 2020? ...

Dátum publikácie: 6. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 25. 4. 2020
Právny stav do: 30. 4. 2020

Musí zamestnávateľ uhradiť mzdy a odvody do termínu výplat, keď nemá peniaze?

Dátum publikácie: 28. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 6. 4. 2020
Právny stav do: 31. 5. 2020

U živnostníka, ktorý je zároveň aj zamestnávateľom, došlo k poklesu tržieb napr. o 50 %. Môže odvody za SZČO a za zamestnancov zaplatiť neskôr?

Dátum publikácie: 6. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ako sa rátajú odvody SZČO do zdravotnej poisťovne za rok 2019? Vychádza sa z celkovej sumy príjmu podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo z čiastkového základu dane, ktorý je ponížený o paušálne výdavky? 

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ktoré ustanovenie ktorého zákona určuje, že vyplatenie tzv. 14. platu na základe zákonných podmienok (pri príležitosti vianočných sviatkov) je oslobodené do výšky 500 € od platenia odvodov na zdravotné poistenie?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2018

Fyzická osoba založila živnosť dňa 31. 10. 2017. K 30. 9. 2018 ju chce zrušiť. Bude niekedy v budúcnosti povinná doplatiť sociálne poistenie, ak jej z daňového priznania za rok 2017 vznikla povinnosť platiť?

Dátum publikácie: 30. 5. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 28. 2. 2021

Pôjde o neoprávnený výdavok zamestnávateľa, ak poskytne zamestnancovi stravovanie v deň, keď zamestnanec čerpá pol dňa dovolenky a skutočne odpracuje len 3,75 hodiny? Považuje sa čerpanie dovolenky za pracovnú zmenu na účely stravovania a je teda splnený nárok na poskytnutie stravovania, ak zamestnanec odpracuje 3,75 hodiny a 3,75 hodiny čerpá dovolenku?

Dátum publikácie: 9. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Slovenská s. r. o. získala zákazku na službu na rok 2018 v Českej republike. Na zákazke budú pracovať zamestnanci uvedenej slovenskej s. r. o. Má týmto zamestnancom vybaviť v Sociálnej poisťovni formulár PD A1? Aké dokumenty budú pre prácu v ČR ešte potrebovať? Alebo bude platiť odvody a daň v ČR? Podľa akej mzdovej legislatívy bude vyplácať mzdu? Budú mať zamestnanci v obidvoch prípadoch nárok na cestovné?

Dátum publikácie: 17. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Právny stav do: 28. 2. 2021

Zamestnávateľ poskytuje pre zamestnancov rôzne druhy príjmov, ako príspevok na DDS – doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov zaradených do 3. rizikovej kategórie, ďalej tiež finančný príspevok na stravu osobitne pre zamestnanca, ktorý má od lekára potvrdenú potrebnú diétu, ktorú zamestnávateľ nevie zabezpečiť, ďalej finančný príspevok pre ostatných zamestnancov, ak pracujú v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, kedy stravovacie zariadenie stravu nepodáva. Tiež poskytuje zamestnancom príspevok na stravovanie, t. j. z nákladov s. r. o., ako aj zo sociálneho fondu a tiež pri príležitosti napr. uzatvorenia manželstva, resp. narodenia dieťaťa alebo životného jubilea poskytuje tzv. darčekové poukážky. Aké odvody a daň sa platia z týchto príjmov?

Dátum publikácie: 30. 11. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 30. 9. 2020

Spoločnosť sa zlúčila s inou spoločnosťou, za rozhodný deň bol určený 14. 9. 2017. Spoločnosť mala 2 zamestnancov, ktorí delimitačným protokolom prešli na nástupnícku spoločnosť. Kto spracováva mzdy zamestnancov za 9/2017 a ako je to s výkazmi do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Prehľadom na daňový úrad, t. j. kto ich posiela?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.