7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec prečerpal dovolenku. Zamestnávateľ vykonal zrážku zo mzdy a vymeriavací základ zamestnanca bol z tohto dôvodu nulový. Zdravotná poisťovňa žiada od zamestnávateľa, aby zamestnanca na dni dovolenky odhlásila ako zamestnanca z registra. Je to správny postup?

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ zamestnancovi na základe jeho oznámenia poskytol rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce, ktorá trvá. Zároveň mu potvrdil žiadosť o materské, ktoré bolo doručené Sociálnej poisťovni. Túto skutočnosť zamestnávateľ oznámil v zákonnej lehote Sociálnej poisťovni registračným listom (zmena – začiatok RD) a príslušnej zdravotnej poisťovni oznámením zamestnávateľa (začiatok – kategória 1O). Zamestnanec zamestnávateľovi oznámil, že na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne mu vznikol nárok na materské iba za jeden deň, od nasledujúceho dňa mu nárok na materské zanikol. Ako posúdiť obdobie čerpania rodičovskej dovolenky od zániku nároku na materské na tieto účely?

Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa ukončila pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ jej preplatil nevyčerpanú dovolenku. Je správne, ak z uvedeného príjmu neplatí odvody do Sociálnej poisťovne? Má zamestnávateľ použiť na výpočet náhrady za dovolenku priemerný zárobok, ktorý mala pri nástupe na materskú dovolenku?

Dátum publikácie: 14. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec skončil pracovný pomer 2. 3. 2018. Tieto dva dni si čerpal dovolenku. Zamestnávateľ mu preplatil ešte zvyšnú dovolenku a odchodné. Úhrnná suma vymeriavacieho základu je 951,34 €. Softvér počíta poistné na sociálne poistenie len zo sumy 411,86 €. Je to správne?

Dátum publikácie: 14. 9. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnankyni nebola priznaná materská dovolenka z dôvodu nesplnenia podmienok poistenia. Odo dňa narodenia dieťaťa je na rodičovskej dovolenke. Má v takomto prípade nárok na dovolenku?

Dátum publikácie: 8. 11. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec bol práceneschopný od 9. 1. 2017 do 31. 8. 2017. Pred ukončením práceneschopnosti požiadal o ukončenie pracovného pomeru k 31. 8. 2017. Pri spracovaní miezd za mesiac august 2017 bola zamestnancovi preplatená nevyčerpaná dovolenka za rok 2016. Keďže bol zamestnanec celý mesiac august práceneschopný, tak z preplatenej dovolenky neplatil poistné na sociálne poistenie. Postupoval zamestnávateľ správne?

Dátum publikácie: 29. 5. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Súd v 5/2017 rozhodol v súdnom konaní o zaplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku za roky 1994 a 1995. Súd rozhodol, že bývalý zamestnávateľ je povinný zaplatiť z titulu náhrady za nevyčerpanú dovolenku sumu 119,52 €.

Akú odvodovú povinnosť má zamestnávateľ v tomto prípade? Čo sa z danej sumy zráža, v akej výške a podľa akého obdobia? Splatnosť mala byť 12. 12. 1995.

Zrazí z danej sumy zamestnávateľ zrážku do zdravotnej poisťovne a daň z príjmu? Vychádza sa z pravidiel roku 1995 alebo 2017?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.