51 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 8. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Zamestnávateľ by chcel presunúť  delimitáciou (presun práv a povinností na inú spoločnosť) niektorých zamestnancov do novej spoločnosti. Títo zamestnanci majú v pôvodnej spoločnosti uzatvorené doplnkové dôchodkové sporenie – tretí pilier. Ako je to s prechodom zrážok na toto sporenie k novému zamestnávateľovi? Budú stačiť pôvodné zmluvy s dôchodcovskou spoločnosťou alebo je potrebné uzatvárať nové zmluvy?

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Je tento postup správny? V prípade spoločností, ktoré vôbec nemôžu vykonávať svoju činnosť, vyplatí zamestnávateľ mzdy minimálne vo výške 80 % priemernej mzdy. Odvody sa uhradia iba tie, ktoré sa strhávajú zamestnancom. Tie, ktoré platí zamestnávateľ, požiada o odloženie splatnosti do 31. 7. 2020. Okrem uvedeného, na akú pomoc majú nárok od štátu? 

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 11. 2009

Firma so sídlom v SR (organizačná zložka anglickej firmy v SR, neplatiteľ DPH) potrebuje pre projekt zabezpečiť osobu s určitou špecializáciou, ktorá ho bude zastrešovať. Takáto osoba je v Maďarsku. Tento človek nemá v HU žiadnu firmu. Je to súkromná osoba a prácu bude vykonávať v HU a posielať elektronicky.

Aké má firma možnosti, aby takéhoto človeka mohla zaplatiť? Prípadne aké povinnosti pre firmu a pre túto osobu by z toho vyplývali? Nejaká forma zmluvy alebo dohoda o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, alebo iná zákonná možnosť, aby to pre firmu bol daňový náklad a občan HU mal splnené všetky povinnosti či už voči úradom v SR, alebo v HU?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Bývalá zamestnankyňa sa rozhodla skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Bol jej vyplatený osobný účet vo výške 175 €. Pravidlo v kolektívnej zmluve je nastavené tak, že zamestnanec, ktorý sám skončí pracovný pomer v skúšobnej dobe nemá nárok na vyplatenie osobného účtu. Zamestnávateľovi sa nepodarilo podpísať dohodu o zrážke zo mzdy. Bývalej zamestnankyni zasiela výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia. Vymáhanú sumu zamestnávateľ očistil o odvod a daň. Je to tak správne?

Môže si zamestnávateľ žiadať späť odvody a daň od poisťovní a daňového úradu, ak nemá opravný mesačný výkaz ani opravný prehľad dane?

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Zubárka, ktorá vykonáva činnosť na Slovensku, má uzatvorenú aj dohodu o pracovnej činnosti. Uvedená zubárka plánuje vykonávať činnosť zubárky aj v Českej republike, avšak nebude možné, aby tieto služby fakturovala. Český zamestnávateľ by sa prihlásil do Sociálnej a zdravotnej poisťovne na Slovensku a odvádzal by odvody tu. Ďalšou možnosťou je vykonávať činnosť v Českej republike okrajovo, kde by na konci roka dostala potvrdenie o príjmoch a tie by zahrnula do daňového priznania. Ktorý postup je pre zubárku najjednoduchší?

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec bol zvolený za predsedu odborovej organizácie u toho istého zamestnávateľa s platnosťou od 1. 8. 2018. Zamestnanec zároveň požiadal zamestnávateľa o uvoľnenie na výkon odborovej funkcie od 1. 8. 2018. Má zamestnávateľ nejakú povinnosť voči Sociálnej poisťovni pri takejto zmene u zamestnanca? 

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Štatutár má 50 % účasť na základnom imaní spoločnosti. Zároveň má v tejto spoločnosti uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti. Platí sa z odmeny z dohody poistné na garančné poistenie? 

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

So zamestnancom sa uzatvorila dohoda o ukončení pracovného pomeru 2. 7. 2018. Zamestnanec doniesol tlačivo dočasnej pracovnej neschopnosti od 2. 7. 2018. Môže zamestnávateľ odhlásiť zamestnanca z poistení a aj ukončiť pracovný pomer, aj keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného?

Dátum publikácie: 5. 10. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 11. 2013

DDňa 14. 6. 2017 zamestnávateľ zamestnal zamestnanca na polovičný pracovný úväzok s nárokom na odvodovú úľavu. Odvodová úľava bola schválená na dobu 12 mesiacov. Pracovný pomer bol uzavretý na dobu neurčitú a zamestnanec pracuje naďalej u zamestnávateľa. Zamestnanec bol dodatočne prihlasovaný na nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti dňa 11. 6. 2018 (oneskorene). Dňa 7. 6. 2018 bola vykonaná kontrola z úradu práce a daného zamestnanca posúdili ako nelegálne zamestnaného. Zamestnanca zamestnávateľ neodhlasoval zo Sociálnej poisťovne, iba dodatočne prihlasoval na poistenie. Je to správne?

Dátum publikácie: 10. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Jana Repáčová, Ing. Jana Repáčová, Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2011

Zamestnankyňa t. č. na rodičovskej dovolenke (dieťa narodené 16. 8. 2015) po dohode s riaditeľom chce do práce nastúpiť od januára 2019. Ako má zamestnávateľ postupovať? Má k 16. 8. 2018 ukončiť pracovný pomer a znova ju prijať od 1. 1. 2019? V Sociálnej poisťovni ju odhlásiť = ukončiť prerušenie a odhlásiť zo zamestnania, k 1. 1. znova prihlásiť? Tak isto ako má postupovať aj z pohľadu zdravotného poistenia?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.