963 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 9. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aké sú odvodové a daňové povinnosti pre rok 2021 (t. j. preddavok na daň z príjmov FO, odvody Sociálna a zdravotná poisťovňa) pri vyplatení: a) odstupného, b) odchodného?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 15. 6. 2018

Zamestnávateľ zistil nesprávne vypočítané mzdy za roky 2019 a 2020. Vzhľadom na nesprávne počítané mzdy (čo vidno i v páskach), nesúlad s evidenciou pracovného času, a teda dochádzkou, a samozrejme inak vyplatené mzdy a iné odvody voči poisťovniam a daňovému úradu, je možné opraviť to novým výpočtom komplet celého roku a naposielať opravné výkazy a prehľady a ročné hlásenie?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 27. 3. 2020

Ako má zamestnávateľ postupovať pri vyhodnotení neprítomnosti v práci z dôvodu karantény zamestnanca? Môže to ospravedlniť ako neplatené prekážky v práci? Je potrebné zamestnanca odhlásiť zo sociálneho poistenia?

Dátum publikácie: 8. 9. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Slovenský zamestnávateľ chce uzatvoriť pracovnú zmluvu s občanom SR, miesto výkonu práce bude zahraničie, Maďarsko. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v takomto prípade?

Dátum publikácie: 3. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zamestnanec ukončil pracovný pomer k 30. 9. 2020. V marci 2021 mu zamestnávateľ vyplatil doplatok mzdy, stiahol odvody do ZP Dôvera. Suma odvodov mu bola zo ZP Dôvera vrátená s tým, že dotyčný nie je ich poistencom. Po dodatočnom šetrení zamestnávateľ zistil, že zamestnanec pracuje v zahraničí a ku koncu minulého roku sa zo zdravotnej poisťovne na Slovensku odhlásil. Vyžiadal si od neho doklad o poistení v zahraničnej zdravotnej poisťovni - H.Z.I.V. (Belgicko). Je zamestnávateľ povinný kontaktovať danú zahraničnú poisťovňu a zaslať jej sumu poistného alebo môže vrátenú sumu zo ZP na Slovensku zaslať zamestnancovi, aby si vysporiadal záležitosť sám?

Dátum publikácie: 25. 8. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Spoločnosť uzatvorila pracovný pomer so zamestnancom, ktorý je občanom Tureckej republiky s udeleným trvalým pobytom v rámci Európskej únie (Nemecko), kde pracoval ako profesionálny vodič v nákladnej doprave. So zamestnancom bol uzatvorený pracovnoprávny pomer. Pri prihlasovaní do súkromnej zdravotnej poisťovne boli doložené všetky potrebné doklady (pracovná zmluva, potvrdenie o trvalom pobyte v Nemecku, pas a ostatné potrebné dokumenty). Súkromná poisťovňa zamestnanca neprihlásila na zdravotné poistenie, pretože požaduje doložiť povolenie z cudzineckej polície. Na akom právnom základe sa zakladá požiadavka doloženia povolenia z cudzineckej polície?

Dátum publikácie: 24. 8. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Valené zhromaždenie v júni 2021 pri príležitosti dosiahnutia pracovného jubilea rozhodlo o vyplatení dividend (podieloch na zisku) za roky 2013 a 2016 prokuristovi spoločnosti bez účasti na základnom imaní. Prokurista spoločnosti súčasne pracuje v spoločnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu a funkciu prokuristu vykonáva bez nároku na odmenu alebo podieloch na zisku. Dividendy budú prokuristovi vyplatené spolu so mzdou za mesiac jún 2021, a to z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Vyplatené dividendy za rok 2013 a 2016 sú oslobodené od dane z príjmov, je však potrebné uhradiť zdravotné poistenie vo výške 14 %. Ako je to s odvodom na sociálne poistenie, vstupujú dividendy do vymeriavacieho základu?

Dátum publikácie: 24. 8. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 22. 1. 2010

Konateľ spoločnosti, ktorý je štátny občas Kórejskej republiky, ktorému bol udelený prechodný pobyt za účelom výkonu zamestnania na našom území, pracuje v spoločnosti na základe zmluvy a odvádza sociálne poistenie. Jeho materská spoločnosť v Kórei za neho platí tiež sociálne poistenie. Je možnosť uplatnenia si výnimky z platieb sociálneho poistenia v Slovenskej republike?

Dátum publikácie: 19. 8. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Zamestnávateľ by chcel presunúť  delimitáciou (presun práv a povinností na inú spoločnosť) niektorých zamestnancov do novej spoločnosti. Títo zamestnanci majú v pôvodnej spoločnosti uzatvorené doplnkové dôchodkové sporenie – tretí pilier. Ako je to s prechodom zrážok na toto sporenie k novému zamestnávateľovi? Budú stačiť pôvodné zmluvy s dôchodcovskou spoločnosťou alebo je potrebné uzatvárať nové zmluvy?

Dátum publikácie: 16. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako je to pri prechode práv a povinností pri zlúčení organizácie? Musí zamestnávateľ vykonať odhlásenie a prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne alebo sa zasiela iba oznámenie o zmene a zoznam zamestnancov?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.